Transformation / Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution

Autor(i):
Attila Kim
Colaboratori:
Gabriel CHIȘ BULEA

Comentariul autorului:

În ultimele decenii evoluția mediului artistic și curatorial a condus la redefinirea programului arhitectural al galeriilor și muzeelor de artă contemporană. Aceste instituții, pe lângă rolul lor foarte important în studierea, colecționarea și arhivarea patrimoniului artistic, au adus multe schimbări în percepția publicului față de artă, în primul rând prin facilitarea comunicării directe între artiști și vizitatori, dar și prin crearea unei rețele instituționale, care permite accesul publicului la o varietate largă de expoziții. În această perioadă nu numai programul arhitectural s-a perfecționat, dar și modul de comunicare cu publicul a trecut prin mai multe etape, schimbând expunerea distantă, de tip pinacotecă a lucrărilor și inițiând un dialog permanent cu publicul, unde rolul principal al instituției constă în transmiterea mesajului artisitic și curatorial.

Expoziția Transformations, curatoriată de Ioana Ciocan, a prezentat în Muzeul Beelden aan Zee, un muzeu specializat pe sculptură din Haga – Olanda, o selecție din cele mai reprezentative lucrări de sculptură contemporană, realizată de artiști tineri români.
Muzeul este o clădire relativ recentă, proiectată pentru această funcțiune și tipologie de exponate, astfel arhitectura ei a fost tratată mai liber și mai sculptural, spațiul principal de expunere având o formă semicirculară cu pereți de beton aparent și integral acoperit cu luminatoare. Amprenta puternică a spațiului interior și cerințele provenite din selecția lucrărilor și mesaj curatorial, au necesitat o intervenție arhitecturală mai radicală de compartimentare. Rolul și scara intervenției arhitecturale au fost stabilite de natura și conceptul expoziției, astfel încât spațiul interior să formeze un ansamblu unitar cu expoziția.
Intervenția propusă se concentrează în jurul apartamentului de bloc realizat scenografic pentru a prezenta instalația artistului Alexandru Potecă. Obiectul arhitectural propus, o structură pavilionară cu pereți tentaculare, a fost integral realizat din cadre de lemn, placate cu panouri de lemn stratificat,păstrate aparent. Placarea pereților, în afara interiorului de apartament, nu ajunge până la pardoseala, lăsând volumul propus să plutescă peste pardoseala spațiului gazdă. Toată laturile acestei structuri tridimensionale au fost folosite pentru expunere, obiectele orbitând în jurul volumului construit, distanțând de pereții, limitele muzeului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel