Centru pentru persoane vârstnice

Autor(i):
Bianca Raluca Nedea
Localizare:
România, jud. Ilfov, Ciorogarla

Comentariul autorului:

Este demonstrat faptul că, în prezent, trăim mult mai mult decât generațiile anterioare. În unele țări populația cu vârste de peste 65 de ani reprezită un procent de 15 % din populația totală, iar studiile arată faptul că în două decenii procentul ar putea să crească până la 25 %. Dar unde este poziționat locul acestor persoane într-o lume actuală, într-o lume în viteză?
Astfel, evidentă fiind necesitatea populației vârstnice de a face parte și de a-și găsi locul într-o comunitate cu caracteristici particulare, ce poate răspunde nevoilor sale ca individ.
Tema aleasă răspunde „cercetării curente în ceea ce privește una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă arhitecții și urbaniștii de astăzi: modul de proiectare a unor medii atractive și funcționale pentru persoanele în vârstă, din țările în care populația îmbătrânește rapid”.
Din punct de vedere al orașului București și al județului Ilfov putem vorbi despre îmbătrânirea rapidă a populației, numărul acesteia urmând să depășească pragul de 15% în următorii 10 ani.
Comuna Ciorogârla, județul Ilfov, este aleasă pentru ralizarea Centrului pentru persoane vârstnice, datorită poziționării în raport cu Municipiul București, a accesibilității favorabile și a cadrului natural propice.
Satul Dârvari este locul propice pentru dezvoltarea unui centru penru persoane vârstnice, dată fiind accesibilitatea ridicată cu Municipiul București, dar și cu restul localităților învecinate din județele Ilfov și Giurgiu, atât prin zona de nord a satului, prin Autostrada A1 – Drumul județean DJ 602 (satul Ciorogârla), cât și prin zona partea de sud – Comuna Domnești, prin drumul județeam DJ 401A.
Pe teritoriul localității Dârvari se află și Institutul „Dr. Cantacuzino” ce este propus ca proiect de revitalizare a institutului de cercetare medical, institut public ca va oferi și o clinică medicală publică.
Astfel, proiectul în cauză propune realizarea unui centru pentru persoane vârstnice pe un teren cu o suprafață de 5.95 ha, amplasat in extremitatea estică a satului Dârvari, înproximitatea râului Ciorogârla și a zonelor noi împădurite, propuse prin cadrul documentației PUG.

zoom in zoom out fit height fit width close panel