Centru şi arhivă de cultură arhitecturală Gârbou

Autor(i):
Maria Alexandra Sas
Localizare:
România, jud. Sălaj, Gârbou
Indicatori:
RH: S+P+1 / Sd: 4,264 m2 / Su: 4,617 m2 / POT: 8,82 / CUT: 0,1

Comentariul autorului:

Proiectul de diplomă propus dorește să aducă în atenție două subiecte importante pentru domeniul arhitecturii, pe de o parte protecția si promovarea patrimoniului cultural imobil prin identificarea și restaurarea unui monument istoric ruinat care merită să fie adus în atenție datorită caracteristicilor particulare care îl recomandă (istoric, planimetrie, principii de organizare internă și memorialistica locului) iar pe de altă parte evidențierea importanței patrimoniului cultural mobil prin documente, cercetări, publicații, planșe și machete de arhitectură. Prin înființarea unui sediu pentru U.A.R. Transilvania, proiectul dorește să îmbine cele două aspecte enunțate anterior și să pună bazele unei arhive despecialitate care să poată arhiva 15km de documente și machete de arhitectură .
Pentru un astfel de centru a fost ales Castelul Haller-Jósika din satul Gârbou, județul Sălaj, care în prezent este ruinat. Astfel acest proiect este unul de restaurare cu schimbare de funcțiune și extindere. Partea de restaurare a fost abordată prin întoarcerea la imaginea cea mai reprezentativă a ansamblului selectând elementele importante și definitorii pentru a reda imaginea de odinioară a castelului fără a realiza o pastișă istorică. Conceptul volumetric a fost definit astfel de faptul că au fost identificate relevee și poze care au ilustrat volumetria castelului.
Fostul ansamblu nobiliar, ocupă o poziție dominantă față de așezarea în mijlocul căreia se inserează, fiind amplasat pe un deal, altădată înconjurat de un parc. Evoluția lui a fost studiată și cercetată in extenso, rezultatele fiind sintetizate grafic în Taimline-ul realizat de autoarea diplomei, unde sunt dispuse cronologic informații relevante pentru proiectul de diplomă, dar identificarea criteriilor principale de amplasare a depozitului, sistemul constructiv, de alegere a finisajelor precum și de implementare a unor concepte ecologice, au condus spre studierea elementului celui mai important al arhivei și anume depozitul. Situl deține mărturii și urme de construcții realizate în etape succesive: inițial a fost un castru roman, precedat de o curie barocă cu capelă, finalmente un castel neoclasic impresionant, amplasat opus celui baroc, pentru care a fost evidențiat în lucrări de specialitate de istoria artei transilvănene. Pentru un proiect de restaurare, întoarcerea la imaginea cea mai reprezentativă pentru edificiu, luând în calcul materiale și mijloace de punere în operă contemporane, este cel mai important aspect.
Pentru acest proiect a fost realizat un studiu elaborat materializat intr-o lucrare de dizertatie: Depozitul de arhiva. Arhitectura pentru hartie, unde au fost studiate tipurile de depozite si caracteristicile obligatorii pentru diferitele tipuri de obiecte depozitate.
Proiectul de diploma a fost elaborat in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura si Urbanism, unde a fost apreciat pentru amploarea si cercetarea intreprinsa, fiind notat cu 9.60.

zoom in zoom out fit height fit width close panel