Velopoteca

Autor(i):
Asociatia Unda Verde, Georgiana Birthler-Branea, Klaus Birthler, Romeo Cuc, Bianca Tamasan, Cristian Man
Localizare:
România, jud. Mureș, Reghin

Comentariul autorului:

Peisajele din împrejurimile Reghinului sunt o sursă de experiențe de viaţă inedite, care modifică şi înnoiesc continuu percepţia pe care o avem asupra orașului nostru, care ne
ajută să înțelegem mai bine interdependența dintre om și natură, mișcare și sănătate.
Prezentul proiect face cunoscute publicului trei trasee cicloturistice scurte în împrejurimile Reghinului, pe care vizitatorii se pot orienta graţie marcajelor de pe copaci, reperelor
din piatră, plăcuțelor și semnalelor grafice.
Scopul proiectului a fost acela de a oferi o alternativă de petrecere a timpul liber, valorificând mediul natural deosebit din împrejurimile orașului Reghin, ale cărui frumuseţe şi
biodiversitate au un imens potențial pentru activități de relaxare, sport, turism.
Proiectul a fost finanțat de însăși comunitatea reghineană, prin programul Abonament pentru Comunitate inițiat de Fondul Comunitar Reghin, care oferă cetățenilor posibilitatea
de a dona lunar o anumită sumă de bani, fondurile astfel obţinute fiind direcţionate periodic către proiecte propuse de comunitatea locală și care servesc la îmbunătăţirea
calităţii vieţii acesteia.
Proiectele respective sunt selectate în urma unui concurs jurizat de donatorii programului.
Traseele - poteci sau drumuri forestiere deja existente – au fost marcate cu simboluri desenate cu vopsea de ulei pe copaci și cu semnale din piatră. Pe lângă aceasta, proiectul
a inclus și producerea unor hărți de buzunar - disponibile la punctele de informare turistică, în cafenele și hoteluri din oraș -, confecţionarea unor panouri informative dispuse în
puncte cheie ale orașului, pentru a oferi mai multă vizibilitate proiectului în spațiul urban, precum şi amplasarea pe copaci și stâlpi a unor semnale urbane de dimensiuni mai
reduse.
Proiectul a fost implementat în mare parte prin muncă voluntară de către membrii asociației și persoane din comunitatea reghineană, finanţarea comunitară fiind direcționată
către producția obiectelor și a hărților. O parte din materiale au fost obţinute prin sponsorizări acordate de firme locale.
În colaborare cu Primăria Municipiului Reghin, panourile informative deja realizate vor fi instalate în spațiul urban.

zoom in zoom out fit height fit width close panel