Vârteju - axă spațio-temporală între istorie și tehnologie, între trecut și viitor

Autor(i):
Ana Maria Dragomir
Localizare:
România, jud. Ilfov, Vârteju
Indicatori:
RH: 9m / Sd: 250mp m2 / POT: 15 / CUT: 1,1

Comentariul autorului:

În urma studiilor și statisticilor realizate de DESI, a fost constatată o puternică legătură între dezvoltarea serviciilor de IT&C și de digitalizare și creșterea productivității și competivității, astfel conducând la o creștere a a salariului brut cu 40-50% în ultimii 10 ani. În DIGITAL AGENDA STRATEGY FOR ROMĂNIA sunt evidențiate punctele tari ale țării în ceea ce privește educația, sănătatea, cultură, infrastructura digitală și mediul economic. Se poate observa o creștere rapidă a utilizării tehnologiei in fiecare dintre aceste domenii. Există o dezvoltare signifiantă a sectorului ITC în comparație cu restul regiunii și a numărului de specialiști locali
Dezvoltarea infrastructurii în UAT-ul Măgurele ar ajuta creșterea calității vieții locuitorilor, cât și dezvoltarea institutului de cercetare și conectarea acestuia mai ușor la mediul academic internațional.
Contextul social, economic, precum și cel al dezvoltării în cercetarea științifică, atât în lume, cât și în cadrul U.A.T.-ului Măgurele au parte de o creștere importantă, fiind obiectul strategiilor de dezvoltare pe plan digital și academic. Modul rapid de evoluție al acestor elemente va configura spațiul, iar utilizatorii sunt cei care vor defini caracterul zonei. Atractivitatea tehnologiei, accesibilitatea la aceasta și un mod de utilizare corect și benefic
conduc la o stare de prosper economic. În special în cadrul relației acesteia cu mediul științific.
Vârteju se află la limita dintre trecut și viitor, dintre natural și virtual, astfel poziția sa fiind între rămășițele trecutului reprezentate de siturile arheologice, ce datează încă din neolitic și centrul de cercetare ce a avut parte de un interes aparte de dezvoltare. Astfel comuna reprezintă punctul de conexiune dintre cele doua dimensiuni.
De asemenea, în cadrul comunei Vârteju sunt prezente cele două cursuri de apă Sabar și Ciorogârla, ce traversează de la sud la nord. Astfel am preluat forma rectangulară reprezentată de cadrul construit antropizat și forma curbă reprezentată de cadrul natural, cursul apei.
Principiile de amenajare sunt de conectare a celor de cadre, de fluiditate și flexibilitate, precum forma apei, de oportunități și posibilități de explorare, de contopire a mineralului în vegetal.

zoom in zoom out fit height fit width close panel