Reactivarea falezei Dunării Brăila și a morii Violattos

Autor(i):
Sergiu Leucă
Localizare:
România, jud. Brăila, Braila
Indicatori:
RH: P+5E+M / Sd: 11500 m2 / Su: 8000 m2 / POT: 46% / CUT: 2.14

Comentariul autorului:

Destinul orașului Brăila a fost dintotdeauna modelat de Dunăre. Viața sa comercială, economică și socială a gravitat mereu în jurul portului, orașul atingându-și apogeul după revoluția industrială, când a devenit cunoscut la nivel internațional ca un reper strategic al comerțului cu cereale. În timpul acestei perioade au fost construite o multitudine de clădiri industriale impozante care să acomodeze această expansiune.
Deși spațiul fizic al portului a suferit schimbări drastice de-a lungul anilor, particularitatea sa urbană persistă, împreună cu numeroase imagini romatice ale grandiosului trecut industrial ce trăiesc în mentalul colectiv, niciuna, însă, nefiind mai prezentă decât cea a Morii Violattos.
Potențialul aceste clădiri de a redeveni un reper urban este dat nu numai de o romantizare a trecutului, ci și de poziționarea sa extrem de particulară la nivelul țesutului urban. Ea stă în fața Dunării, marcând tranziția dintre faleza superioară și malul fluviului, la intersecția unor plăci urbane importante, care momentan nu comunică între ele: promenada Dunării, portul și orașul care aproape atinge moara. Scopul proiectului este acela de a regenera aceste elemente urbane asimptotice și de a readuce în prim plan moara ca un pol urban catalizator.
Moara se află în prezent într-o stare de completă deconectare cu mediul înconjurător. Scopul este de a crea cât mai multe punți cu putință, profitând de amplasarea ei unică. Permițând trecerea prin, printre și pe lângă clădiri, profitând de promenada Dunării și de strada de la nivelul falezei superioara, se ivește o oportunitate de interconectare, de creare a unui circuit.
Considerând funcționalitatea clădirilor, acestea trebuie să răspundă necesităților economice și sociale curente și locale. Tranziția de la economia industrială la una bazată pe servicii a lăsat multe astfel de elemente ale trecutului inutilizabile. Reactivarea morii Violattos trebuie să fie făcută după criterii atât spațiale cât și economice: Activare prin accesibilizare și actualizare economică. analizând elementele industriale încă viabile în orașul Brăila, iese în evidență industria textilă, însă trebuie acordată atenție și piețelor emergente compatibile, soluția găsită fiind crearea unui centru al industriilor creative. De asemenea, pentru a deveni un nou pol urban al orașului, moara va acomoda atât apartamente, un hotel și un teatru de vară.
Moara Violattos va fi astfel reactivată creând căi de comunicare între elementele deconectate ale țesutului urban și creând punți între trecutul industrial și realitățile economice, sociale și culturale ale prezentului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel