Casa libertății religioase - Reabilitarea și refuncționalizarea fostei reședințe a episcopului unitarian

Autor(i):
Xenia Furu
Colaboratori:
Proiectant general: GUTTMANN Szabolcs, arhitect, RETRO STUDIO
Design interior: WAGNER Péter (muzeu);
PÉTERFFY Miklós (librărie); arhitecți
BARA DESINGN STUDIO (bistro)
Proiect structura: POP Liviu (2010),
DÁNÉ Rozália (2015 - 2018), ingineri
Proiect instalații: PALAINEA Valentin (2010), inginer, TTT PROIECT;
BIRIȘ Paul, BARSAN Raul (2015 - 2018), ingineri, GRADINSTAL
Iluminat ambiental: SÜTŐ Zsigmond, inginer, PROENERG
Expertiza tehnica: POP Liviu (2010),
prof. dr. POPA Augustin (2015 - 2018), ingineri
Expert biologic: dr. BUCȘA Livia, biolog
Studiu istoria artei: dr. LUPESCU Radu, dr. KOVÁCS Zsolt, istorici de artă
Studiu arheologic: dr. CSÓK Zsolt, arheolog
Consultant specialist: dr. ing. FURU Árpád, specialist monumente istorice

Executant general 2014 - 2016: IIT CONSTRUCȚII, ISTVÁNFFY István
Instalații: REX INSTAL, OSVÁTH János, inginer
Instalații: TEHNISOL, LÁSZLÓ Csaba, inginer
Executant general 2016 - 2018: LIBRA IMPEX, DÉNES Ibolya
Instalații: SARCA Bogdan, inginer, PLEIADA CONSTRUCT INSTAL
Structuri metalice: BÁNTÓ József
Structuri de lemn: GÁLFFY Attila
Mobilier: GARZON BÚTOR; NOTE FURNITURE
Restaurare lemn: MIHÁLY Ferenc, restaurator
Restaurare tâmplării: FAZAKAS János
Restaurare tencuieli vechi: KISS Lóránd, restaurator
Restaurare piatră: KISS Zoltán, restaurator PARADISUM PLANTAVIT
NAGY Benjamin, restaurator, ARS ANTIQUA
Lucrări din sticlă: K-GLASS, MASTER PROD
Diriginți de șantier: dr. NICULIȚA Mihai, SZABÓ Loránt,
DORDAI Lucia, ingineri
Fotografii: FURU Árpád, WÁGNER Péter
Localizare:
România, jud. Cluj, Cluj-Napoca
Indicatori:
RH: S + P + E + M / Sd: 1724 m2 / Su: 1213 m2 / POT: 50,29% / CUT: 1.67

Comentariul autorului:

Primele clădiri au fost construite pe terenul fostei reședințe episcopale la sfârșitul secolului al XIV-lea sau la începutul secolului al XV-lea. Una dintre ele avea câte două încăperi pe nivelele de la subsol, parter și etaj, iar cea de a doua, câte o cameră pe fiecare nivel. Cea de a doua perioadă de construcție datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea, când cele două case au fost unificate. Scara care urca la etaj era prevăzută cu mâna curentă executată din piatră fasonată, vizibilă și astăzi. De atunci datează și cele trei mari arce gotice cu muchii teșite ale gangului și portalul gotic cu blazon.
Următoarele transformări semnificative ale casei au fost realizate în anii 1736-1737, și pot fi atribuite familiei Wesselényi. Atunci a fost construită o nouă scară și porticul dinspre curte. Fațada principală clasicizantă de astăzi, tâmplăria în stil Empire și pardoseala pictată a sălii mari datează de după 1811.
Forma de astăzi a casei se datorează construcțiilor lui Dominic Biasini (1821-1895): el a ridicat tractul etajat din curte, pe locul fostei bucătării și al grajdului.
Datorită valorii sale deosebite, Consistoriul Bisericii Unitariene a atribuit o nouă funcțiune pentru fosta reședință episcopală, astfel ca imobilul să fie accesibil publicului larg. Noul rol al clădirii se construiește în jurul unei funcțiuni de bază, cea de centru cultural ecleziastic, denumit Casa Libertății Religioase. Spațiile de la etaj permit organizarea unor conferințe, realizarea unor activități de cercetare interconfesionale, dar și organizarea unor expoziții tematice. Restul nivelelor au primit destinații complementare, care facilitează funcționarea eficientă a clădirii: sală de protocol la subsol, cazare la mansardă, librărie și bistro la parter. Spațiul gangului a devenit zona de recepție a casei, prin deschiderea zonelor laterale.
Concepția restaurării a fost bazată pe principiul autenticității, cel al intervenției minimale și al reversibilității. Au fost restaurate elementele de piatră fasonată, tâmplăriile și podeaua pictată din secolul al XIX-lea. Pe suprafețele bolților din pivniță s-a restaurat stratul original de mortar-tencuială cu urme de fum și bogată în amprente de cofraj de lemn.
Lucrările de consolidare au tratat deficiențele structurale. Fisurile din bolți și pereți au fost consolidate prin rețeserea zidăriei, prin utilizarea materialelor compatibile cu cele originale. Pentru consolidările mai ample au fost folosite cu precădere intervenții reversibile cu elemente metalice. Zonele de zidărie medievală au fost semnalate prin tencuieli pe bază de var aplicat cu dosul mistriei. S-a păstrat circulația verticală principală pe scara barocă, dar a fost redeschisă și scara gotică. Astfel, a fost generată o intersectare a fluxurilor de circulație, care a fost ulterior soluționată printr-o platformă mobilă.
O parte a materialului arheologic descoperit în timpul lucrărilor este expus la etaj, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

zoom in zoom out fit height fit width close panel