Centru Cultural Craiova - Conversia Hanului Putureanu

Autor(i):
Daniela Elena Baza-Verde
Localizare:
România, jud. Dolj, Craiova
Indicatori:
RH: P+1

Comentariul autorului:

Studiul își propune analiza evoluției și degradării Hanului Puțureanu, una dintre cele mai frumoase clădiri ale orașului Craiova, având în vedere istoricul zonei în care aceasta se află , cât și dezvoltarea urbanistică actuală, noile cerințe ale orașului. Aflat într-o zonă centrală, identificată drept cea mai veche zonă locuită a Craiovei, hanul se află într-o stare avansată de degradare, datorată atât lipsei de fonduri, dar și indiferenței. Clădirea este clasată ca monument istoric de importantă locală, a fost trecută în proprietatea statului apoi recâștigată de către vechii proprietari iar în prezent adăpostește câteva familii care plătesc o chirie modică, dar în același timp este scoasă la vânzare.
Am pornit de la analiza datelor istorice și documentare ale zonei în care este amplasat hanul, locul care în trecut a dat naștere istoriei orașului Craiova și care în prezent stagnează din punct de vedere al dezvoltării urbanistice, în scopul realizării unei strategii de recuperare al acestui reper istoric valoros.
Clădirea nu își mai poate păstra funcțiunea inițială de han deoarece nu mai corespunde noilor norme de proiectare ale unităților de cazare, iar în scurt timp nu va mai avea nici funcțiunea de locuința și va ajunge treptat la degradare totală, în lipsa unor decizii privind reabilitarea sa.
Proiectul își propune conversia funcțiunii hanului în cea de centru cultural, acest lucru având ca rezultat și dezvoltarea urbanistică a zonei.
Centrul cultural se va adresa unui anumit public țintă, în special tinerilor, studenților, cuprinzând în același timp și sediile unor reviste culturale ale orașului Craiova și atelierele mai multor artiști plastici. Aceste funcțiuni vor fi explicate mai pe larg în cele ce urmează.
Pentru regenerarea zonei consider că este necesară o astfel de clădire - Centru Cultural, în principiu pentru a atrage o anumită categorie de public, astfel încât rezultatul să permită înțelegerea modului în care această zonă a funcționat ca un întreg. Imaginea pe care contextul urbanistic o oferă în prezent nu corespunde cu acea imagine ce presupune un centru de maxim interes istoric și cultural pentru un municipiu de importanța Craiovei. Este necesară recuperarea interesului public pentru această zonă neglijată și restabilirea imaginii în sensul cultural și istoric pe care l-a avut.

zoom in zoom out fit height fit width close panel