Casa Negroponte (prezent)- conversie ‘’Club de carte & Gradina de cărții’’(propunere)

Autor(i):
Angela Gudima
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

‘’Club de carte & Gradina de cărții’
,,Daca ai o gradină și o bibliotecă, ai tot ce iți trebuie”-Cicero
Amplasament
- Amplasamentul propus este situat pe strada Negustori Nr. 1A, sectorul 2, Bucuresti. Evolutia Zonei- Potențial de dezvoltare. Imobilul fiind inregistrat ca monument, apare
in lista Monumentelor Istorice stabilită prin Ordinul Ministerului Culturi și cultelor nr.2314/2004, adresa str. Negustori Nr.1 A, sectorul 2 cu nr. B-II-a-B-19272, având
denumirea ‘’Casa Negroponte’’. Imobilul se încadrează în centrul istoric al orașului București, fiind delimitat la est de str. Hristo Botev- în zona de protecție a centrului
istoric sunt incluse și parcelele de pe partea opusă a străzilor care îl delimitează. Imobilul face parte din zona protejată m.08 Hristo Botev. Zona de protecție a mai multor
monumente clasate ca monumente istorice din grupa B.

- Tema-program ‘’Club de carte ‘’- propune realizarea unui studiu al relatiei dintre exterior si interior. Provocarea acestui proiect este de a reuni aspectele arhitecturale,
structurale și tehnologice într-un concept unitar reprezentativ atât pentru un program cât și pentru transpunerea unei structuri speciale în imagine, în cadrul unui sit a cărui
personalitate este în cadrul modificării.

Un club de carte este o experiență deosebită în viața unui cititor și care nu se aseamănă cu nici un altfel de eveniment legat de cărți. Nu este o lansare de carte, unde
câțiva oameni vorbesc (laudativ sau nu) despre un volum pe care l-au citit și alți câțiva ascultă încercând să se hotărască dacă să-l citească și ei sau nu. Un club de carte
este o mică adunare de prieteni (neapărat mică, cu cât sunt mai mulți oameni cu atât i se pierde esența) care au citit o carte (neapărat toți și neapărat aceeași carte) și
care își împărtășesc experiența lecturii. Această împărtășire nu înseamnă doar lăudarea cărții ci și, de foarte multe ori, criticarea ei cu patimă și, uneori, cu exces de zel.
Clubul de carte poate fi un program complex, care presupune pe lângă funcțiunea specifică și o abordare originală a modului de reprezentare a conceptului, spre a se
încadra în cerințele necesare unei atmospere armonioase plina de farmec și de divertisment. Clubul de carte e și un spațiu de socializare, de relaxare, nu mai este o
funcțiune statică, unde configurația sălii este fixă și respectă un program impus. Ideea, design-ul, gazdele, cărţile, ceaiurile – toate creează o lume confortabilă şi primitoare,
o evadare din cotidian, dintr-un univers urban tern intr-unul imaginar. Elementele senzoriale si olfactive inspirate din natură facilitează trecerea în universal magic al cărților.


zoom in zoom out fit height fit width close panel