Centru de cultură și meșteșug, curtea brâncoveneasca Doicești, Dâmbovița

Autor(i):
Ana-Corina Ștefănescu
Localizare:
România, jud. Dâmbovița, Doicești

Comentariul autorului:

Proiectul se așează pe un sit problematic, ce poartă amprenta perioadelor de evoluție alimentate de ideologii diferite. Moștenirea curților domnești specifice brâncovenești este vizibilă în primul rând la o analiză la scară largă a sitului, prin ruptura pe care o creează Curtea Domnescă de la Doicești în țesutul rural, dens prin natura sa. Locuirea măruntă, deschisă spre curtea alungită specifică loturilor de la sat este brusc întreruptă pentru a face loc unei locuiri nobile, ștearsă de trecerea timpului și înlocuită de un vid cu o planimetrie regulată. Cele două biserici reprezintă elementele de contrapunct, situate în apropierea fostei cetăți în jurul căreia gravitează întreaga comunitate. Proiectul îsi propune să exploateze datele existente din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele este cel material-economic, îmbinat cu o preocupare pentru conservarea autenticitații rurale, și se materializează într-un centru pentru meșteșuguri tradiționale, amplasat în proximitatea bisericii noi, ușor accesibil atât dinspre incintă cât și dinspre drumul asfaltat, continuându-se cu o altă propunere minimală în apropierea biserici vechi de curte - un turn clopotniță.
Astfel apare acest loc oferit comunității, ce se situează la limita fină a îmbinării dintre privat și public.

zoom in zoom out fit height fit width close panel