Master plan de iluminat pentru orașul Timișoara - CCE 2021

Autor(i):
Adela Petra Popa
Localizare:
România, jud. Timiș, Timișoara

Comentariul autorului:

Cred că este timpul să înțelegem că există viață și după lăsarea întunericului. Cu toate că orașele din ziua de azi tind să fie orașe active 24/7, urbaniștii continuă să iși aplice munca doar pe timp de zi, neglijând astfel potențialul mediului nocturn.
Demersul acestei lucrări de licenta s-a dezvoltat în jurul a doua premise, care urmăresc raporturi semnificative, respectiv iluminatul ca strict necesar (iluminatul public) şi iluminatul ca factor social (master plan pentru iluminat).
Incă din istoria arhitecturii lumina constituie un element determinant al formei în arhitectură, oamenii trăind în spatii arhitecturale, înconjurați de forme şi suprafețe distincte. Indiferent că se realizează din motive de securitate, economice sau de ambient, lumina la nivel de oraș este creată pentru om şi pentru nevoile sale, ca apoi să intervină nevoile orașului ca tot unitar. În acest fel, iluminatul urban nu reprezintă doar un factor perceptibil fizic, ci şi un factor perceptibil la nivel cognitiv, creând stări şi sentimente, reflexii şi memorii. Prin intermediul acestor factori care se dezvoltă distinct de la individ la individ, orașul capătă un cumul de efecte senzoriale care, în final, se revarsă asupra imaginii întregului oraș, dobândind identitate şi valoare la nivel global.
Orașul contemporan este marcat de profundă transformare a urbanului, în care factorul uman devine un actor complex care utilizează servicii multiple şi funcţionează într-un sistem în continuă evoluţie şi cu care interacţionează, influențându-se reciproc.
Spațiile urbane sunt organizate după o tipologie ierarhizată, în funcţie de spaţiu, functiuni, cartiere, monumente, opere de patrimoniu şi edificii, într-un cuvânt, spaţiile publice,

trebuie să fie reperate şi identificate după importanța lor în imaginea orașului, deoarece prin iluminatul artificial se redefineşte silueta unei aşezări urbane.
Stabilirea unui master plan de iluminat la scara unui oraș presupune gruparea diferiţilor factori de decizie: arhitecţi, designeri, ingineri, istorici, politicieni, sociologi, în echipe pluridisciplinare,​ d​ezvoltarea strategiilor urbane în Romania părând însă să ignore potențialul semnificant al iluminatului în design-ul spaţiului public. Autoritățile publice prezintă iluminatul urban precum o prevenție contra infracțiunilor şi o fluidizare a traficului, o abordare care în majoritatea timpului are un efect negativ asupra ambientului şi asupra identității orașului.
Acesta este contextul în care lucrarea de față propune un nou rol pentru sistemul de iluminat public, un rol în care lumina contribuie în mod activ la revitalizarea şi atractivitatea spaţiului urban. Evoluția tehnologiilor în materie de iluminat, a contribuit la ajutorul designer-ilor urbani pentru a sublinia identitatea peisajului pe timp de noapte, pentru a influența comportamentul utilizatorilor şi pentru a oferi un rol funcțional şi tradițional orașului, dar într-un mod eficient şi sustenabil.

zoom in zoom out fit height fit width close panel