Centru de reabilitare si detoxifiere a persoanelor dependente de droguri.

Autor(i):
Robert Dozsa
Localizare:
România, jud. Cluj, Cluj-Napoa

Comentariul autorului:

Acest proiect își propune să răspună acestei cerințe de a crea un mediu pozitiv și protejat, benefic procesului terapeutic prin realizarea unor serii de spații care se deschid spre natură și invită natura în interior, natura având un rol major în sănătatea fizică și psihică a oamenilor datorită capacității acesteia de a reduce stresul. De asemenea un alt factor important în conceperea spațiului sunt spațiile de socializare pentru pacienți. Există dovezi ample care să susțină faptul că suportul social oferit pacienților de către familie și prieteni apropiați are un impact benefic asupra reducerii stresului și îmbunătățirea rezultatelor tratamentelor. Aceeași importanță pentru sănătate o are și mișcarea. Totalitatea senzațiilor de mișcare pe care corpul ni le oferă au influență asupra stării noastre psihice. Prin conectarea spațiilor prin parcursuri care îndeamnă la mișcare și care interacționează cu mediul, proiectul urmărește oferirea acestor senzații pozitive pacienților. În plus, dispunerea terasată în pantă și gradarea funcțiunilor principale ascendent are ca scop realizarea unei legături la nivel psihic între
activitatea de a urca și senzația de progres. Lumina soarelui este un alt factor care ne influențează starea de bine și vitalitatea. Acest fapt este și mai important în cadrul comunităților terapeutice unde un astfel de stimul natural pozitiv ajută la obținerea unei atitudini pozitive față de procesul de transformare a individului. Orientarea sudică, dispunerea terasată și folosirea curților interioare urmăresc maximizarea iluminatului natural a spațiilor. Nu în ultimul rând propunerea urmărește realizarea unei conexiuni cu societatea deoarece izolarea totală nu este benefică pentru pacienții aflați în procesul de reabilitare și de reintegrare în societate. Aceasta conexiune se realizează cu ajutorul unei conexiuni indirecte prin priveliști asupra orașului, mediul de proveniență al dependenței.
La nivel constructiv clădirea se dezvoltă terasat în pantă. Clădirea este compusă din 3 volume principale cu structuri independente. Structura este realizată pe stălpi de beton cu grinzi metalice datorită unor deschideri mai mari. Fiind o construcție în pantă fundațiile sunt realizate în trepte. Volumele laterale sunt acoperite de invelitori de sticlă pe structură metalică iar în volumul dinspre NV, existând o înălțime mai mare și o deschidere mai mare între stălpii de susținere a învelitorii, sunt utilizate grinzi cu zăbrele. Structura este în mare parte vizibilă atât pe interior cât și pe exterior. Amplasamentul propus se afla la baza Pădurii Hoia la marginea orașului Cluj-Napoca într-o zonă deluroasă. Pădurea are o suprafață de 295 de hectare.

zoom in zoom out fit height fit width close panel