Calea Mosilor | O aducere aminte

Autor(i):
Adina Serban
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

CONTEXT
Pe situl studiat, pe parcelele 82 şi 84 au rămas încă în picioare, dar într-o stare deplorabilă, Hanul Evreilor şi casa Ghoerghief (ulterior a fost transformată şi ea în han). Hanul Evreilor funcţionează în prezent la parter sub formă de magazine mici şi diverse cu accese individuale din Calea Moşilor. Partea din spate însă este locuită ilegal de un număr neidentificabil de persoane, care tratează cu ignoranță o clădire de patrimoniu. Hanul se încadrează în categoria B de monumente, la fel ca şi cel de la numărul 82, Sinagoga Beyth Hornidraş Vechi la nr. 74 şi un imobil la nr. 72. Ultimele trei menţionate sunt abandonate.
VOCAȚIA LOCULUI și REZOLVARE FUNCȚIONALĂ
Dacă vorbim despre vocaţia locului, nu putem ignora statutul comercial și de ateliere meșteșugărești pe care îl avea zona. De altfel, observăm şi faptul că centrul istoric este tăiat de axa nord-sud, atenţia căzând mai mult pe partea de vest a lui. Deşi cândva centrul era citit împreună, bulevardul I. C. Brătianu este astăzi perceput ca limită. Intenţia este de atrage interesul cetăţenilor şi către această zonă și de a reîntregi mental imaginea centrului. Tot aici ne lovim și de aspectul funcșional al centrului, caracterizat de diversitate (spatii comerciale, de consum, bănci, instituții de învățământ, locuire, cultură). Noua intervenție va consta deci într-un mix de funcțiuni strânse în jurul unei școli de restaurare de obiect ce nu ține de învățământul de stat. Ansamblu de clădiri va îngloba spații comerciale, ateliere de restaurate, spații de expunere, centru de expertiză și evaluare de antichități și cazare de tipul apart-hotel. Se propune conversia sinagogii părăsite în bibliotecă de specialitate și arhivă a centrului de restaurare.
FORMA
Din punct de vedere al gabaritului toate clădirile noi se vor se va raporta la existent și la reglementările menționate prin PUZ (alipiri la calcane, retrageri, completarea fronturilor). Pe lângă acestea se va păstra în interiorul parcelelor spaţiul verde, de tipul curte interioară-specific zonei și care poate fi accesat prin ganguri,acoperite sau nu. Se creeaza un traseu pe parcursul căruia se găsesc mai multe astfel de curți, spațiul interior al parterelor deschizându-se spre ele. În acestea se vor desfăsura evenimente de natură culturală și comercială ( expoziții, workshop-uri, târguri de antichități). Noile clădiri vor păstra pe cât posibil amprenta la sol a vechilor clădiri. De asemenea se vor păstra fațadele vechi ce creează frontul continuu la Calea Mosilor, folosind metoda constructivă de retenție a fațadei. Cele noi vor fi o reinterpretare a imaginii celor vechi, folosind materiale moderne.

zoom in zoom out fit height fit width close panel