Uzinele „Industria Aeronautică Română”

Autor(i):
Luca Matei Stoian

Comentariul autorului:

Uzina „Industria Aeronautică Română” a fost o întreprindere specializată în
construcţia şi întreţinerea de aeronave. A fost fondată în 1925, urmând ca doi
ani mai târziu să fie inaugurată (octombrie 1927).

Arhitectul Octav Doicescu a realizat o extindere în urma căreia stilistica
faţadelor noii clădiri centrale a uzinei era reprezentată prin accente verticale
(coloane), supuse rigorii ritmului şi simetriei. Prezenţa turnului – modelul
„Torre Littorio” – a echilibrat compoziţia asimetricǎ a ansamblului.
În cadrul noii clădiri s-au organizat spaţii pentru birouri tehnice şi
administrative, spaţii pentru serviciul medical, o cantină modernă de
dimensiuni considerabile, sala de spectacole, băi etc.
În vecinătatea uzinei, pe lotizările deja stabilite, au fost proiectate locuinţe
pentru personalul I.A.R.

În perioada interbelicǎ, producţia de avioane a uzinelor IAR Braşov a fost una
dintre cele mai prestigioase din România. Evenimentele din 23 august 1944
s-au răsfrânt şi asupra uzinei I.A.R. Braşov, fiind confiscat materialul aeronautic
importat din Germania de unitǎţile armatei sovietice. La data de 1 august 1948,
în locul întreprinderii metalurgice, s-a înfiinţat Uzina „Tractorul” Braşov.

zoom in zoom out fit height fit width close panel