Reabilitare Casa Meșteșugarilor, Satu Mare

Autor(i):
Szabolcs Guttmann, Andras Kulcsar
Localizare:
România, jud. Satu Mare, Satu Mare

Comentariul autorului:

“Casa Mestesugarilor” din Satu Mare, face parte din Ansamblul Urban Strada Ștefan cel Mare (Strada Stefan cel Mare 1-27, 2-24), conform Listei Monumentelor Istorice din 2010, poziția 158, având codul SM-IIa-B-05246, cu fronturi continue închise și regim de înălțime medie de P+1- P+2. Prin lucrările propuse s-a urmărit refuncționalizarea, restaurarea, conservarea și dotarea obiectivului studiat.
“Casa Mestesugarilor” este o clădire impozantă de stil eclectic cu elemente secession construită în perioada 1910-1911 de Toasó Pál, pentru asociațiile locale de meștesugari, acestia functionând în număr mare în orașul Satu Mare. În perioada respectivă, aceasta construcție a fost singurul edificiu ce avea rol cultural, de petrecere a timpului liber și întâlniri de acest tip în oraș.
Printre cele mai importante funcțiuni propuse se enumeră: spații destinate organizațiilor meșteșugărești și ateliere, holul principal de primire și discuții, foaierele de la etaj ce înconjoară scara de onoare, sala mare de festivități și concerte cu scenă și supantă, căreia îi vin în completare înca două săli de evenimente de dimensiuni mai reduse, pozitionate la parter și etaj.
De-a lungul timpului clădirea a avut mai multe funcțiuni, fiind afectată de intervenții neadecvate, parazitare, subcompartimentări ulterioare, îndeosebi în perioada comunismului, ajungând astfel în stare avansată de degradare. Între deceniile 1960-1990, în sala mare de festivități a funcționat “Cinematograful Popular“, acesta dând o nouă identitate pentru o perioadă îndelungată.
În urma refuncționalizării, clădirea și-a recăpătat funcțiunea originală, recreeându-se atmosfera de odinioară. Cele trei săli de festivități sunt destinate diverselor tipuri de activități ce adună publicul la evenimente culturale, conferințe, spectacole muzicale și de dans, expoziții etc. În cadrul proiectului s-au restaurat și pus în valoare majoritatea componentelor cu valoare artistică-istorică și arhitecturală identificate în urma cercetărilor și studiilor de specialitate, realizate din piatră naturală si artificială, metal, stucatură, lemn, picturi murale decorative și a vitraliului situat deaupra scării de onoare. Toate aceste intervenții au fost realizate de echipe specializate de restauratori, iar reabilitarea construcției a fost posibilă datorită obținerii de fonduri prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (HURO INVEST).

zoom in zoom out fit height fit width close panel