Reabilitare parament, tâmplarie și învelitoare pasaj „Vulturul Negru”, Oradea

Autor(i):
Stefan Paskucz, Ildiko Mitru
Colaboratori:
S.C. ART GOTHIC S.R.L. Oradea
S.C. UTILITAS S.R.L. Cluj Napoca
S.C. IMAGO PICTA S.R.L. Târgu Mureș
Localizare:
România, jud. Bihor, Oradea
Indicatori:
Sd: 1404 m2

Comentariul autorului:

In cadrul Programului multianual pentru reabilitarea cladirilor cu valoare istorica situate in „Ansamblul urban – Centrul istoric Oradea ” , Municipiul Oradea si-a propus continuarea lucrarilor la cladirea , monument istoric „Vulturul Negru ” cod LMI – BH – II – m – A – 01086 . Au fost finalizate lucrarile de consolidare si reabilitare a acoperisului si fatadele la aripa nord- vestica a ansamblului, sunt in derulare lucrarile de reabilitare a salii de spectacole situata aici. Proiectul are ca obiect reabilitarea Pasajului, paramentul, tamplariile , acoperisul si invelitoarea acestuia.
Elementul care atrage atenţia şi face din Palatul Vulturul Negru o clădire unică în România este şi pasajul interior acoperit cu verieră. Pasajul poate fi împărţit în două secţiuni.Prima secţiune este cea care face parte din proiectul Palatului Vulturul Negu, realizat de Komor şi Jakab. În plan este rectilinie, cu trei braţe, cu acces dinspre Piaţa Unirii şi Str Independenţei, până la panoul cu vitraliul reprezentând vulturul. Secţiunea are înălţimea parter, mezanin şi un etaj. A doua secţiune este cea cu parter, curbinlinie, de la panoul cu vitraliul până la accesul spre str. Vasile Alecsandri şi a fost amenjată în cadrul clădirii mai vechi, Arborele Verde, deţinută tot de de Adorjan şi Kurlander. Proiectul este semnat de arhitectul orădean şi antreprenorul Sztarill F. Pentru interiorul pasajului s-au păstrat foarte puţine imagini de epocă, vederi vechi. Proiectele depistate până în prezent nu ilustrează faţadele şi secţiunile pasajului.
Aşa cum reiese din proiectele de execuţie din 1907-1908 semnate de Sztarill şi cele publicate în 1908, balcoanele / galeriile de la nivelul etajelor erau mai înguste, până la nivelul grinzii de susţinere. Au fost lărgite ulterior. Paraperul de la etajul 1 este o intervenţie ulterioară. Planul faţadei/ peretelui din faţa scării este cel din partea superioară, cu trei ferestre dispuse în evantai. Singura vedere de epocă şi planurile pe nivele (proiectele din 1907-1908) indică că această casă a scării a fost închisă cu vitraj la nivelul mezaninului şi etajului. Studiile de parament ar putea determina indicii mai exacte.
În jurul ferestrelor fără chenar (cele din etaj) şi a vitrinelor de dimensiuni mari ale parterului erau decoraţii repetitive realizate din elemente florale în formă de semicerc. Aceste elemente erau adâncite cu cca 1-1,5 cm sub planul faţadei. Elementele florale aveau o culoare închisă.
Au fost puse în evidenţă informaţii deosebit de utile asupra stării structurii de rezistenţă şi componentelor artistice. Deasemenea au fost efectuate analize de laborator asupra capacităţii portante a structurii metalice.

zoom in zoom out fit height fit width close panel