PORTAL - Muzeul Virtual al Pontului Euxin

Autor(i):
Camil Maximilian Isacov
Localizare:
România, jud. Constanța, Constanta
Indicatori:
RH: S+P+7 / Sd: 13907 m2 / POT: 46,3% / CUT: 1,35

Comentariul autorului:

Scopul proiectului este descoperirea civilizației aflate pe țărmul Mării Negre prin intermediul moștenirii culturale transmise prin mediul virtual.

Proiectul este realizat in orașul Constanța, în sud-estul României.

Proiectul iși extrage seva din bogata istorie a orașului și împrejurimilor sale. Această istorie începe din antichitate, odată cu fondarea coloniei grecești Tomis. Mai târziu, aceasta devine parte a Imperiului Roman. Regiunea ajunge sub diferite stăpâniri, de la Imperiul Bizantin, la voievodatele romanești, la Imperiul Otoman. Fiecare perioadă aduce cu sine influențe culturale, rezultând o multitudine de straturi de istorie pe care este clădit orațul actual.

Proiectul utilizează sustenabilitatea ca element generator de formă și funcțiune:
- Sustenabilitate ecologică
Interventia pastrează spațiile verzi existente, creează un scuar urban prin terasare succesivă ce leagă parcul din nord cu zona portuară din sud. Îngroparea parțială a clădirii ajută la menținerea unei temperaturi constante interioare, reducând astfel necesarul de energie pentru încălzire sau răcire.
- Sustenabilitate economică
Este utilizat principiul turnului de vânt pentru a realiza o ventilare naturală a clădirii și spații ample, pe mai multe niveluri pentru a facilita circulația aerului adus din curțile îngropate. Curțile îngropate crează spații protejate de curenți exteriori. Utilizarea oglinzii de apă ajută la curățarea de praf a aerului și la răcirea acestuia.
- Sustenabiliate socială
Proiectul oferă o multitudine de spații publice și comune care imbogățesc mediul și viața urbană într-un context cultural.
Curțile ingropate au caractere diferite și sunt prietenoase social și cu utilizatorul.
- Sustenabilitate culturală
Muzeul relaționează cu patrimoniul arhitectural greco-roman preluând cota de nivel la care se află vestigiile arhitecturale, astfel devenind parțial îngropat.
Vestigiile descoperite în timpul șantierului sunt integrate în spațiul expozițional al muzeului.
Proiectul devine un portal cultural pentru accesarea informațiilor despre situri arheologice, creând legături între așezările pontice și ducând la o relație între utilizatori și spațiu.

În acest muzeu, arhitectura, cultura și istoria fuzionează într-o experiență cuprinzătoare pentru utilizator.

Acest muzeu promovează și utilizează tipuri alternative de expoziții unde tehnologia și virtualul sunt combinate cu exponatele fizice.

Utilizarea realității augmentate aduce multiple straturi de informații și imagini către realitatea virtuală a trecutului.

Expozițiile de realitate virtuală arată scene și imagini din diferite așezări Pontice, angrenând vizitatorul într-o călătorie în trecut.

zoom in zoom out fit height fit width close panel