Colaj urban- Regenerarea urbană integrată a zonei industriale cu riverfront din orașul Budapesta

Autor(i):
Orsolya Godra
Localizare:
Ungaria, Budapesta

Comentariul autorului:

Proiectul abordează problema regenerării a zonelor industriale cu riverfront prin ilustrarea unui caz concret, al sitului aflat în zona de nord-vest a capitalei Ungariei. Amplasamentul face parte din rețeaua siturilor de tip brownfield din Budapesta, aflate preponderent pe periferii și pe malul Dunării. Revitalizarea zonei face parte din obiectivele stabilite în cadrul strategiilor de dezvoltare integrată a orașului.
O problemă majoră a sitului este gradul lui ridicat de fragmentare urbană- spațială și socială-, fiind un ansamblu compus din zone foarte diferite. Fiecare subzonă are un caracter specific, alcătuindu-se un colaj spațial si temporal, însă disfuncțional în momentul de față. Se propune remodelarea acestor pete păstrându-se caracterul local existent al fiecăreia, iar în acest context tratarea limitelor devine o temă principală.
Strategia opereaza pe două layere: layerul coridoarelor si layerul petelor. Se propune transformarea limitelor principale negative în coridoare de atracție, si creare unor noi legături cu malul Dunării. Astfel tema acestui layer devine reconectarea. Layerul petelor se referă la cele două zone de intervenție, tema principală fiind densificarea fondului construit și intensificarea interacțiunilor sociale prin noi activități.
Comparând situația existentă cu cea propusă se conturează modul de tratare a problemelor pe cele două layere. Principiul reconectării este pus în practică prin reinterpretare celor două limite majore pe direcția longitudinală a sitului. De-a lungul malului se realizează o promenadă verde, cu spații publice amenajate, și circulație pietonală și velo. Strada pe axa centrală, definită de fostele linii ale căii ferate ce duceau spre vechea fabrică de gaz, se transformă într-un bulevard verde, cu mici nuclee turistice, circulație auto, velo și pietonală, cu noi stații de autobuz, crescând mobilitatea urbană.
La nivelul zonelor de intervenție se aplică diferite metode de densificare, se propun noi parcări subterane, se remodelează spațiile verzi, se propun piațete și parcuri publice de calitate care redefinesc identitatea zonelor abandonate. Soluția propusă tratează atât software-ul urban, adică funcțiunile și activitățile desfășurate în zonă, cât și hardware-ul, mediul fizic al spațiului urban și densitatea urbană.
Se propune o gamă largă de funcțiuni pentru a genera un spațiu urban utilizat constant, de către locuitori și vizitatori. Respectând noul PUG al orașului și contextul existent al funcțiunilor, se propune un nucleu cultural-economic-educativ, cu locuințe și spații comerciale anexate acestuia.
Concluziile sunt general valabile pentru orașele mari și mijlocii din Europa de Est: problema ignorării a terenurilor de tip brownfield, trebuie tratată prin propunerea unor noi nuclee funcționale, cu rol catalizator social și economic, deoarece refuncționalizarea acestor sit-uri contribuie la redefinirea identității culturale zonei și readuce sentimentul de apartenența locului pentru locuitori.

zoom in zoom out fit height fit width close panel