Familia- Lipscani 55

Autor(i):
Georgeta Gabrea
Colaboratori:
Prefaţă: academician Răzvan Teodorescu Colaboratori: fotografii şi ilustraţii: Georgeta Gabrea, Alexandru Dinu-Serban, Front Group (Raluca Nicolaescu), Dan Lacatuş, colecţia familiei Chrissoveloni, Cărtureşti, Square One; Imaginile Autorizaţiei de Construire din 1904, ale proiectului lui Nicolae Cutarida - istoric de artă Oana Marinache; prelucrare pentru tipar a Autorizaţiei proiectului lui Nicolae Cutarida(1904) Cristian Gache – Fundaţia şi Editura Istoria Artei. Grafică şi layout: Georgeta Gabrea, Paul Popescu, Remus Pencea; Redactor şi corectură: Ecaterina Ionescu

Comentariul autorului:

FAMILIA
LIPSCANI 55
Cartea este editată la Editura Capitel Avangarde și a apărut la sfarșitul lunii martie 2018, după un șir lung de reveniri.
Autorul lucrării este architect Georgeta Gabrea- autorul proiectului de restaurare a imobilului.
Prefața lucrării este scrisă de domnul academician Răzvan Theodorescu.
Lucrarea se referă la Imobilul din strada Lipscani 55, proprietatea Familiei Chrissoveloni.Astăzi, chiriașul spațiului este Librăria Cărturești.
Cartea a pornit de la studiul istoric al clădirii și prezintă proiectul în contextul urban, evoluția spațiului construit în contextul evoluției urbane, istorie împletită cu istoria Familiei Chrissoveloni și cu momente din jurnalul de restaurare a imobilului și redare a sa , orasului. Este o împletire între o istorie urbană , cu momente remarcabile ,cu devenirea imobilului , cu istoria familiei, cu reperele sale culturale și nu în ultimul rând cu experiența parcursă de noi în readucerea clădirii în stadiul în care se gasește astăzi. De asemenea, am incercat să introducem acest proiect în contextul proiectelor pentru spațiile comerciale ale Europei sfârșitului de secol XIX și început de secol XX, care a marcat apariția marilor Galerii Comerciale și a spațiilor comerciale spectaculoase. Despre designul interior, realizat de colegii noștri de la Square –One, nu am scris decât in masura în care au respectat principiile care au stat la baza restaurarii clădirii, și, împreună, cele două proiecte au reușit să confere acestui edificiu, personalitatea pe care o are astăzi.
Considerăm acest volum un prim episod al unor proiecte editoriale care, alături de Memoria Caselor, pot prezenta și experiențele celor care au încercat să redea aceste case orașului și vremurilor.
Dr. arh. Georgeta Gabrea

zoom in zoom out fit height fit width close panel