Centrul de excelenta in turism "Tomis"

Autor(i):
Serghei Petrov
Colaboratori:
Ing. Constantin Stanciu
Ing. Sorin Angelescu
Ing. Vasile Cacioianu
Ing. Anca Dobrota
Ing. Andreea Nanii
Localizare:
România, jud. Constanța, Constanta
Indicatori:
RH: S+p+1E / Sd: 1323 m2 / POT: 91% / CUT: 2.74

Comentariul autorului:

Amplasamentul lucrării este în Peninsula - zona protejată -
La momentul inițierii proiectului construcția era o ruine, rămăseseră în picioare doar zidurile exterioare.
Pentru consolidare a fost necesară cămășuirea pereților, deci s-au pierdut toate decorațiunile originale. Au fost făcute mulaje și s-au relevat ancadramentele și profilaturile.
S-a realizat o structură nouă, pe cadre de beton armat.
Ținând cont de noua destinație și cerințele funcționale, am optat pentru un interior modern, simplu și luminos, fără a exprima acest lucru la exterior, cu excepția luminatorului ce nu se percepe de la nivelul ochiului.
Fațada dinspre strada Ovidiu , în varianta inițială, avea o tratare arhitecturala minimală, de „spatele casei”, lucru vizibil și la alte construcții învecinate, inclusiv Casa Manicatide-monument istoric - întrucât la momentul construcției vederea dinspre port era neimportantă, nu exista o circulație urbană la limita portului.
Situația fiind alta acum, am optat pentru transmiterea arhitecturii din fațada principală și la fațada de vest, vizibilă acum din principala arteră spre Peninsulă.
Prin golul central la nivelul planșeelor parterului și etajului am obținut o amplificare a spațiului interior, se pare surprinzătoare, raportată la imaginea exterioara.
Lucrarea a fost prezentată și la Anuala de arhitectură Dobrogea și a obținut trofeul secțiunii Restaurare.

zoom in zoom out fit height fit width close panel