Veacuri și zidiri din piatră naturală - Stereotomie

Autor(i):
Irina Margareta Popovici
Colaboratori:
arh. Radu Enică
arh. Gabriela Dumitrescu
arh. Alexandru Popovici Maican
ing. drd. Gabriel Mihail Bărbuță
Editura:
AGIR
ISBN/ISSN:
978-973-720-702-9
Publicat:
Decembrie 2017

Comentariul autorului:

Teza cărții „Veacuri și zidiri din piatră naturală – Stereotomie” vizează redeșteptarea interesului pentru aplicarea pietrei, marmurei și granitului în construcții și folosirea lor în finisaje, prin ele asigurându-li-se: durabilitatea (caracteristică acestor roci), economia în timp (zeci și sute de ani) și o estetică înălțătoare redată în operele realizate de-alungul veacurilor.
În perspectivele ideii expuse, primul volum încearcă să aducă la cunoștință sau să reamintească pe scurt capodoperele executate în timp, din piatră, marmură sau granit, în Europa și România, prezentând evoluția stilurilor succesive cu dificultățile și realizările de excepție, determinate prin știință și simț artistic.
În completare, același volum cuprinde și un capitol ce prezintă pe scurt și în înțelesul tuturor, „stereotomia”, știința care dezleagă problemele prelucrării și montării pietrei, marmurei și granitului ca realizare din aceste sortimente. Ea se bazează în aplicare pe geometria descriptivă completată cu calcule matematice pe de o parte și pe de altă parte pe simțul artistic și clarviziunea specialistului în stereotomie, în găsirea soluțiilor realizabile, cât mai aproape de performanță.
Cunoscând aceste date, cititorul, studentul, meșterul, sau sculptorul poate fi interesat să abordeze o cunoaștere mai profundă (în următorul volum) în aplicare pe diferite obiective (pardoseli, pereți, coloane – stâlpi, scări, monumente, obiecte decorative) pentru realizarea unei lucrări în piatră, marmură sau granit.
Fără a avea mijloacele informaționale de azi, această știință a fost transmisă și perfecționată din tată în fiu, scrisă pe pergament sau hârtie, de arhitecți, matematicieni, sculptori sau meșteri pentru a nu-i pierde continuitatea și la rândul nostru avem datoria să o oferim urmașilor, ca temelie penru o treaptă mai înaltă în progresul omenirii.

zoom in zoom out fit height fit width close panel