Elemente de istorie recentă a oraşelor româneşti extracarpatice (sec. XVIII-XXI)

Autor(i):
Teodor Octavian Gheorghiu
Colaboratori:
Arh. Gheorghiu Arina Maria- copertă și grafică
Editura:
Istros Brăila
ISBN/ISSN:
978-606-654-247-0
Publicat:
2017

Comentariul autorului:

Cartea este o istorie critică a evoluției urbanisticii din spațiul românesc extracarpatic din ultimele trei secole. Se încearcă de a se detecta parcursuri urbanistice compatibile cu cele din restul Europei și cele particulare, specifice mediului românesc. Structura cărții urmărește cronologia acestor fenomene, pe care le dezbate teoretic, precum și emiterea unor judecăți de valoare privind împlinirile și neîmplinirile aceste istorii. Se stabilesc continuități și fragmentări, actori și decidenți în politicile urbane, textul oscilând între istorie și teorie.
Cele 15 studii de caz particularizează fenomenele detectate la scara spațiului românesc extracarpatic. Finalul fiecărui studiu de caz este dedicat situației actuale ale centrelor istorice ale orașelor respective, care conțin numeroase gesturi urbanistice și constructive de o calitate îndoielnică. Și în aceste cazuri se încearcă detectarea contextului și cauzelor pentru a se putea oferi modalități de rezolvare în viitor.

zoom in zoom out fit height fit width close panel