Primărie

Autor(i):
Enikő Sarolta Rab
Localizare:
România, jud. Covasna, Sfântu Gheorghe
Indicatori:
RH: P+2 / Sd: 4983 m2 / POT: 45% / CUT: 1.1

Comentariul autorului:

Subiectul temei de proiectare este inima orașului Sfântu Gheorghe, o insulă a centrului istoric, compus din clădiri publice reprezentative: teatrul național, liceul teoretic, poșta națională, primăria, casa căsătoriilor și alte instituții importante în activitatea civică. Conceptul s-a născut dintr-o analiză detaliată a sitului din care au rezultat următoarele observații:

La începutul secolului al XX-lea primăria avea sediul în clădirea actualului teatru, clădire proiectată pentru primărie și teatru cu sală mare, birouri, restaurant, hol de intrare cu deschidere la piață. Ulterior teatrul s-a amenajat permanent în sală și primăria s-a mutat în clădirea adiacentă, unde a rămas până în prezent. În decursul anilor s-a extins din necesitate pe etajele clădirilor adiacente, constituind un sistem planimetric labirintic. Clădirea având inițial funcțiunea de locuințe, cu spații celulare de dimensiuni cvasi egale, nu are capacitatea necesară pentru programul arhitectural de primărie. Lipsesc și spațiile destinate comunicării cu cetățenii (hol de intrare amplu, punct info, spațiu pentru public în sala de consiliu, etc). Astfel primăria actuală nu are reprezentativitatea primăriilor din centrele altor orașe europene și nu corespunde tradiției de a fi totodată și un centru al comunității.

Cele cinci case adiacente constituie o altă temă interesantă. Unele se află într-o stare deteriorată, altele cu etaje goale, cu funcțiuni numai la parter. Curtea interioară folosită pentru parcare cuprinde mai multe clădiri parazitare. În ultima vreme arhitecții locali au propus restructurarea zonei prin deschiderea interiorului insulei și realizarea de spații pietonale.
Proiectul propune amplasarea primăriei noi în aceste case și extinderea programului actual cu o dimensiune nouă, zona publică/culturală, având scopul să reintegreze primăria în viața urbană prin încurajarea comunicării cu localnicii. Câteva dintre spațiile noi create sunt: hol de intrare nouă, săli de expoziții, cafenele și alte servicii, punct info, ghișee pentru relații cu publicul, sală de consiliu reprezentativă și spații verzi.

Clădirile existente se extind cu corpuri noi care continuă volumetria lor inițială, însă cu alt material la fațade, lemnul, care le conferă un caracter mai local în interiorul curții. Fiecare clădire va adăposti un departament separat la etaj cu birouri, sală de discuții și secretariat propriu, accesibil printr-o pasarelă. Legătura este amplasată la etaj, astfel circulația rămâne liberă la parter. Parterul cuprinde spații cu caracter comercial și servicii deschise zonelor pietonale amenajate.

Corpul nou gravitează în jurul celui mai important loc, sala de consiliu. Circulația este structurată astfel încât sala este vizibilă din coridoarele care conduc la birourile primarului și ale consilierilor la primul etaj. La parter se află zona de relații cu publicul. Ultimul etaj cuprinde o terasă amplă, la fel, publică, cu vedere la hol și sala de consiliu prin luminatoare.

zoom in zoom out fit height fit width close panel