Extinderea Facultății de Sculptură- Arta în spațiul public

Autor(i):
Maria Ghement
Localizare:
România, București
Indicatori:
RH: P+4 / Su: 3386 m2 / POT: 43% / CUT: 0.4

Comentariul autorului:

Extinderea Facultății de Sculptură- Arta în spațiul public
Argument
Direcția de la care am pornit căutarile în acest proiect porneste de la observația orientării din ce în ce mai frecvente a activităților culturale din zona centrală a Bucureștiului către loturi ce au curți .Principala caracteristică morfologică a zonei centrale a orașului București constă în varietatea de loturi cu gradină, caracteristică perioadei premoderne de dezvoltare a orașului. În prezent, orașul se adaptează constant la noile nevoi alte societății, iar de cele mai multe ori, în lipsa unei strategii potrivite de conversie, multe zone de țesut arhitectural traditional intră într-o stare pasivă în relație cu orașul si cu locuitorii săi.
Atenția mi-a fost atrasă de pulsul comunității artistice al Facultăților de Arte din zona Căii Grivița, infiltrată în enclavele istorice ale unui țesut urban cu identitate. Acest lucru m-a determinat să cercetez prin lucrarea de diplomă, modalități de a contribui prin arhitectură, la o directie de valorificare a nevoilor acestei comunități in relatie cu cadrul construit exsitent : loturi lungi și înguste, ce adapostesc o diversitate de curți ce pot fi folosite ca ateliere de lucru. Mai mult, proiectul urmarește să valorifice posibilitatea de creare a unei succesiuni de filtre în relație cu spațiul public al străzii.
Generalitati
Facultatea de Sculptură face parte din axa culturală a celor 3 sedii ale Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti. Situl de pe Calea Griviței 22 aflat la intersecție cu Bvd. Dacia, ocupă o poziție privilegiată din punct de vedere al percepției spațiului (capat de perspectivă); este o resursă importantă de teren din zona centrală a orașului ( ~4000 mp) și de asemenea, este parte de ansamblu a Zonei Protejate Calea Griviței 02. Este vorba despre un lot lung, cu un calcan vizibil de ~100 m, o gradină de ~3500 mp și un ansamblu de ateliere construite în regim de anexă ca și completare firească a corpului existent cu necesarul de spații. Retragerea pe fund de loc a corpurilor existente are ca și efect lipsa de identitate a Facultății față de spațiu public.
Concluzii
Propunerea are ca obiectiv este obținerea unui punct de interes cultural care să reprezinte comunitatea creativă din Calea Griviței, prin propunerea unor spatii expoziționale pentru lucrările studenților de la Facultatea de Sculptură dar de asemenea adresată și sediilor vecine ale UNARTE. Acestea sunt atât acoperite cît și în aer liber.
Prin spațiile sale, proiectul propune să invite locuitorii orașului sa descopere istoria Căii Griviței, explorând, în funcție de evenimentele expoziționale organizate, diversitatea de curți specifice lotului lung si îngust ce este caracteristic zonei. Sculptura, prin natura sa are proprietatea de a trăi în spatiul public, contribuind la identitatea acestuia. Ea țese o poveste între loc și oraș, încurajează interactiunea socială, și generează o revitalizare economică.

zoom in zoom out fit height fit width close panel