Reconfigurarea sistemului de sănătate în zonele rurale din Regiunea Vest

Autor(i):
Monica Valentina Pătrășcoiu
Localizare:
Romania

Comentariul autorului:

Proiectul reprezintă lucrarea de disertație susținută la finalul Masterului de Amenajare a Teritoriului în anul 2015. Alegerea subiectului a fost motivată de evoluția negativă a sistemlui de sănătate din România de-a lungul timpului și de ponderea relativ ridicată a mediului rural în regiunea Vest. Scopul lucrării este acela de a indentifica gradul de influență al evoluției sistemului de sănătate din cadrul zonelor rurale ale regiunii Vest asupra fenomenelor demografice. De asemenea, s-a luat în calcul și o a treia componentă esențială: accesibilitatea. Aceasta a fost considerată atât din punct de vedere fizic cât și economic și cultural. Principalele probleme cu care se confruntă mediul rural sunt legate de închiderea unităților medicale, plecarea personalului medical și scăderea calității serviciilor rămase.
Este important de înțeles faptul că factori precum poziția socială, stilul de viață, comportamentul și moștenirea genetică joacă un rol extrem de important în evoluța stării de sănătate a unei persoane. Accesibilitatea în mediul rural se traduce printr-un nivel scăzut al veniturilor, diferențe culturale și lipsa dotărilor fizice. Având în vedere faptul că de cele mai multe ori problema accesibilității se discută numai din punct de vedere fizic (transport și căi de comunicație), lucrarea de față își propune să integreze această noțiune din perspectiva unităților medicale pentru a demonstra faptul că accesibilitatea este o noțiune complexă.
În mediul rural nu este neapărat nevoie de o diversitate a centrelor medicale în sensul de a avea un număr mai mare de centre într-un singur loc ci este nevoie de crearea unui sistem care să asigure accesul mai facil la diferite servicii de sănătate pe baza unor indicații clare date de medici de familie sau generaliști.
Sistemul sanitar reprezintă un subiect dezbătut foarte des, care ridică probleme la toate nivelurile. Gestionarea la nivel central a sistemului reprezintă o sarcină dificilă care generează în teritoriul probleme care nu se pot rezolva la nivel local, motiv pentru care este nevoie de găsirea unor soluții alternative. Scopul studiului a fost de a contura o imagine completă asupra problemelor legate de serviciile de sănătate din regiunea Vest și de a pune bazele pentru viitoare soluții locale de intervenție care să îmbunătățească situația mediului rural pe baza resurselor din teritoriu.
Sistemul de sănătate la nivelul regiunii Vest a suferit modificări în ceea ce privește tipul și numărul unităților medicale prezente în mediul rural, fapt ce a avut efecte clare: creșterea migrației către centrele urbane, scăderea natalității și îmbătrânirea populației și creșterea ratei fertilității în ciuda unui nivel de trai foarte scăzut. În cele mai mult cazuri cauza închiderii unităților a fost lipsa fondurilor datorită crizei economice dar și datorită lipsei de interes a personalului medical față de aceste zone. În continuare este important ca aceste unități medicale, clar reglementate prin lege, să fie utilizate la crearea unei rețele ierarhice care să aducă serviciile medicale mai aproape de populația din mediul rural.

zoom in zoom out fit height fit width close panel