Centru de diseminare al fermelor acvaponice

Autor(i):
Adelina Muntean
Localizare:
România, jud. Satu Mare, Bercu Nou
Indicatori:
RH: S+P+E partial cu acces pe terasa circulabila / Sd: 8113 mp m2 / POT: 10.20% / CUT: 0.28

Comentariul autorului:

Procedeul simbiotic de cultivare a animalelor acvatice și al plantelor într-un sistem recirculant are denumirea acceaptată la nivel internațional de Aquaponics.Acest sistem este alcătuit din 2 componente principale:partea de acvacultură și partea hidroponică.Acvaponia permite producera eficientă de hrană într-un spațiu redus, într-un circuit închis recirculant într-un mod BIO. Partea de proiectare este asemenea unui sistem de recirculare cu modificările necesare părții hidroponice. Odată cu consumarea nutrienților, apa este utilizată din nou pentru pești și astfel, începe procesul de recirculare, fără a a avea nevoie de noi resurse de apă sau substanțe chimice.

Pentru acest proiect am ales un loc de graniță, în județul Satu Mare, comuna Micula, în apropierea granițelor cu Ungaria și Ucraina, având ca atu accesul facil atât pe plan național cât și internațional.
Amplasarea unui astfel de centru de cerectare în mediul rural, vine ca răspuns la o cercetare realizată în prealabil privind necesitățile programului prototip. Un studiu realizat asupra locurilor care ar facilita implementarea, m-a făcut să aleg fosta pescărie Bercu Nou întinsă pe o suprafață de 342 ha, 300 ha fiind luciu de apă. Un factor important este vecinătatea cu zona protejată de interes național de tip mixt, categoria IV, Sit Natură 2000. Integrarea unui astfel de concept într-o zonă protejată a râului Tur reprezintă cadrul natural dorit, care poate fi implementat și abordat inclusiv în centrele urbane. Comuniunea omului cu natura într-un spațiu matricial, oferă speranța unui viitor tangibil. Cu o comunitate dornică de dezvoltare și cu o necesitate majoră de a crea noi locuri de muncă pentru tinerii reîntorși pe tărâmul natal, acest proiect oferă un centru de cercetare și de poromovare a dezvoltării sustenabile. Obiectivul proiectului urmărește realizarea unui centru de diseminare a fermelor acvaponice, pentru a implementa un mod de viață sănătos, prin procurarea propriilor alimente atât în medii rurale, cât și în medii urbane.

Am propus conceperea centrului pentru 50 de persoane și personalul aferent, având ca funcțiuni principale sere, fermă acvaponică, spațiu de studiu, restaurant, cazare. Limbajul arhitectural folosit face legătură cu situl, orizontalitatea marcată sugestiv, dispunerea acoperișurilor înierbate, orientarea pentru iluminarea naturală, folosirea principiilor ecologice precum și implemnatrea unui design sustenabil, adaptând caracteristicile fiecărui program integrat. Un rol semnificativ în proiect îl au spațiile destinate fermei acvaponice, care vor ajuta atât la procurarea în mare parte a necesarului de marfă pentru restaurant cât și ca parte integrată a programului de studiu. Este evidențiată nevoia de întoarcere spre comunitate, spre interacțiune, o cultură regenarativă ca o oportunitate de cunoaștere și cercetare având scopul bazat pe durabilitate și ecosisteme sănătoase.

zoom in zoom out fit height fit width close panel