Conversie: Campus - Universitate de arte în vechiul sit industrial "Moara lui Assan" - Bucureşti

Autor(i):
Alina Georgiana Ionescu
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

Morile au reprezentat elementele principale ale industriei alimentare. Perioadele de secetă și îngheț au impulsionant oamenii să folosească morile cu aburi în detrimentul celor de apă. Moara lui Assan reprezintă prima moară cu aburi din București, construită de George Assan și Ioan Martinovici, în anul 1853 și este amplasată pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în zona Obor.
Prin caracteristicile industriale și importanţa sa în oraș, ansamblul „Moara lui Assan” a fost pentru zeci de ani un reper al locuitorilor din contextul imediat, dar și din întregul oraș. Astăzi, complexul se află într-o stare avansată de degradare, datorată incendiilor și, îndeosebi, din cauza furtului continuu de materiale. La degradarea fizică se adaugă, de asemenea, și placarea scenografică a bulevardelor care blochează perspectivele spre ansamblul monumentului industrial, fapt ce contribuie la diminuarea importanței acestuia.
Cu toate aceste disfuncții, ansamblul Moara lui Assan, cu valoarea sa intrinsecă, poziția ideală în oraș și în timp, încă mai are un remarcabil potențial de reutilizare. Suprafața mare a terenului și amplasarea destul de centrală fac din monument un bun subiect pentru strategiile de dezvoltare și regenerare urbană a orașului.
Tema proiectului de diplomă presupune păstrarea a patru construcţii și integrarea lor într-un proiect ce propune conversia complexului într-un Campus Universitar pentru o Facultate de Arte – teatru, film si coregrafie, rezolvând nevoia unei funcțiuni educaționale și culturale ce ar diversifica funcțiunile predominante de comerț și locuire, schimbându-se, astfel, media de vârstă a populației, tipologia locuitorilor și nivelul de trai.
Inserţia modulară ajută tranziţia proporţională de la scara mare a unui ţesut cu volume ample şi compacte la scara mica a ţesutului mărunţit de locuinţe individuale. Această inserţie propune o direcţie de regularizare a întregului ansamblu, conturând o piaţa urbană centrală prin legarea construcţiilor existente de noile clădiri printr-un portic ce se regăseşte pe intregul ansamblu.
Interacţiunea directă cu publicul, prin funcţiunile publice, reprezintă principalul element al unei bune integrări si reactivări al orcărui ansamblu istoric, fie el industrial sau nu. Astfel, proiectul propune conversia în campus studenţesc, prin refolosirea clădirilor ce se păstrează, inserţia de noi volume şi legarea acestora spre a crea un ansamblu închegat ce poate reanima zona prin evenimente educaţionale şi culturale, sociale şi de divertisment (proiectii de film, spectacole de dans și de teatru). Moara lui Assan devenine un element important al strategiilor de regenerare urbană, un pol educaţional si cultural de atracţie care poate impulsiona reintegrarea acesteia atât in ţesutul contextului, cât şi in ţesutul oraşului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel