Arhiva și Biblioteca Primei Școli Românești. Brașov

Autor(i):
Anca-Ioana Netcu
Localizare:
România, jud. Brașov, Brașov

Comentariul autorului:

Tema a pornit ca reacție a expunerii excesive a societății și de la tendința actuală a oamenilor de a căuta mereu extraordinarul, nemaivăzutul. Un interes personal s-a conturat și în jurul spațiilor bibliotecilor, în special noile proiecte, care se înscriu de multe ori astăzi în categoria menționată în deschidere. Noile proiecte caută, prin imagine dar și configurarea spațiilor, o atmosferă cu totul detașată de ce ar trebui să presupună un loc al cărților așa cum îl întâlnim în proiectele din trecut precum Biblioteca Exeter al lui Louis Kahn sau Biblioteca lui Labrouste.
Pornind de la cele două poziții antagonice față de felul în care se configurează biblioteca, dar și contextul locului pentru diplomă, proiectul întoarce atenția către tipologii de spații ale trecutului pentru a întruchipa o arhivă și bibliotecă într-un vechi cartier al orașului Brașov.
Proiectul așadar pune sub semnul întrebării neîncetata căutare a noului în arhitectură și explorează ideea de proiect care nu se expune prin extraordinar ci mai degrabă se înscrie atât în contextul fizic, existent cât și cel al logicii spațiului unei biblioteci.
Proiectul își găsește locul în vechiul cartier Șchei al Brașovului și presupune realizarea Arhivei și Bibliotecii Primei Școli Românești, loc ce a stat la baza afirmării culturale a comunității de-a lungul secolelor. Școala păstrează documente , cronici de mare valoare și cărți vechi in limba latină, slavă, greacă, germană și română, toate aflându-se în prezent în ansamblul Școlii, în condiții nepotrivite.
Proiectul se aseamănă unui palazzo compact și bogat care se articulează de stradă printr-o piațetă. Trei elemente definesc proiectul: planul palladian, salonul central și camera exterioară-grădina.
Lumina, este parte importantă a casei, cărțile având nevoie de protecție. Lumina pătrunde prin acoperiș și traversează toate etajele, asigurând legătura vizuală între acestea. În subsol, sub porticul din grădină, se găsește atașată de arhivă, o galerie de cărți.
Folosind elemente ale trecutului, într-o formă nouă proiectul dă seama de faptul că vechile cărți și documente sunt obiecte delicate, biblioteca găsindu-ți logica spațială din propriul interior.

zoom in zoom out fit height fit width close panel