O Vinărie pe deal

Autor(i):
Ana Gurduza
Localizare:
România, jud. Iași, Satul Vladomira

Comentariul autorului:

Proiectul unei vinării a început prin gândirea peisajului și a semnificației culturale a lichidului îmbătător. S-a căutat așezarea în mijlocul unei grădini omeneşti pentru a aranja un loc care prilejuiește facerea vinului. Vinăria porneşte aşadar din locul roditor, însă își îndreaptă atenția spre acea densitate care suprapune straturile și substraturile vinului. Analiza preexistentului a precedat oricare alta cautare, devenind fundal si conditie a spatiului ce urma sa ia ființă.
Un următor pas a fost punerea împreună a semnificației locului și cea a vinului pentru a configura vinăria în câteva structuri ajutatoare, care vorbesc despre spațialitate, utilitate si frumos. Asadar, noi am cautat o cramă aleasă, a somnolenței îmbătătoare a subteranului, a podgoriei cât ţin ochii, a turnului de veghe ce se înalță semeţ şi anunţă prezenţa curţii primitoare şi a vinului cu mirosuri înflorate de lemn proaspăt a butoaielor. Aceasta a fost textura căutarilor celor cinci piloni definiți care răspund imaginaţiei unei vinării.

Podgoria-întinsul privirii
Cetate-loc al facerii vinului
Curte-primire-incintă
Subpămanteanul-păstrator şi somnolent
Privirea-(din)-turn

zoom in zoom out fit height fit width close panel