Școala de arte și meserii din Brașov

Autor(i):
Constantin Ovidiu Serghe
Localizare:
România, jud. Brașov, Brașov
Indicatori:
RH: P+2 / Sd: 4000 m2 / POT: 33% / CUT: 1,52

Comentariul autorului:

Tema proiectului are ca scop o reacție coerentă alcătuită din trei intervenții în cadrul orașului medieval și împrejurimile sale. Acestea vor deveni un ansamblu de moduri teoretice și practice cu rol principal de a educa și conștientiza importanța modului de intervenție arhitecturală în zona rurală. Astfel, prin realizarea unui suport complet de educare, cei care vor fi interesați de acest domeniu, începând de la cei ce termină școala/liceul și până la arhitecți ce vor putea să își dezvolte abilitățile în această direcție. Prin dezvoltarea unei strategii de reutilizare a mediului construit existent, respectiv fostul Liceu Silvic și Casa Ciurculeț în relație cu propunerea unor clădiri în cadrul parcării de la Facultatea de Silvicultură, se vor realiza noi conexiuni micro și macro la nivelul orașului ținând cont de actuala stare a vieții socio/culturale din Brașov. Proiectul este reprezentat prin 3 părți cu multiple valențe, dar care îndeplinesc funcțiuni majore pentru crearea unor caractere principiale în cadrul orașului, având și caracter public prin diverse activități și facilități.
Propunerea unor clădiri în actuala parcare a Facultății de Silvicultură are ca scop fundamentarea cunoștintelor teoretice si aplicarea lor in cadrul atelierelor. Acestea vor fi realizate în cadrul unor săli de curs, de lectură sau conferințe. De asemenea prin prezența unor zone de expoziție, relația cu orașul va fi realizată prin simpozioane și prezentări. Partea administrative se va afla de asemenea în cadrul său incluzând zone ale profesorilor sau arhitecților invitați.
Dat fiind proximitatea Facultății de Silvicultură, realizarea unor conexiuni atât la nivel fizic prin utilizarea porticului nevalorificat cât și la nivel de funcțiuni vor putea ajuta la realizarea unui program complet de educație a mediului construit și neconstruit.
Amplasamentul propus se află in centrul vechi al oraşului, în interiorul vechii cetăţi. În momentul de faţă se deschide pe o singură latură către strada G. Bariţiu pe direcţia N-V. Pe celelalte laturi situl este bordat: la N-E de loturi cu locuinţe private fără valoare arhitecturală intrinsecă, la S-E un corp administrativ al Facultăţii de Silvicultură şi la S-V clădirea Facultăţii de Silvicultură şi o parte din fostul zid al cetăţii. Lotul are o formă aproximativ dreptunghiulară poziţionat cu latura scurtă către stradă şi o suprafată de 2627 mp. In momentul de faţă amplasamentul găzduieşte o parcare descoperită.
Așadar, strategia de intervenție va fi la nivelul orașului prin intervenții punctuale ce realizează un întreg pentru educația modului de construire, restaurare și conservare a obiectelor mobile și imobile.


zoom in zoom out fit height fit width close panel