Extindere casa NAB

Autor(i):
Arpad Nagy
Localizare:
România, jud. Harghita, Ciumani
Indicatori:
RH: P / Sd: 90 m2 / Su: 78 m2 / POT: 3.91 / CUT: 0.03

Comentariul autorului:

Proiectul constă in extinderea unei case tradiționale secuiești construit in jurul aniilor 1938.
Clădirea existentă, realizat din barne din lemn, este format din 3 incăperi principale:
Cameră curată, bucătăria si camera de zi.
Cele trei incăperi sunt legat de un pridvor (târnaț).
Având in vedere dorințele noului proprietar casa existentă a fost renovat conform cerințelor actuale si a fost extins cu un dormitor si o baie.
Forma extinderi a fost dictată de poziția unui pom fructifer existent, care astfel a fost salvat.
Extinderea a fost edificată respectând atât stilul cât si materialele tradiționale. Astfel structura de rezistență a extinderi a fost realizată integral din material lemnos.
Alegerea finisajelor exterioare au fost alese astfel incât să există o armonie intre stilul tradițional si cel contemporan. Din aceasta cauza am propus utilizarea tablei falțuită cu un placaj din șipci de lemn oblice.
Idea de bază din spatele poziționării șipcilor oblice vine de la structura stratului support al tencuieli in cazul pereților tradiționali confecționat din structura de lemn.
Pe langă funcțiunea de ordine estetică șipcile constituie și un strat izolator fonic peste tablă falțuită.
Utilizarea unui material tradițional, specific zonei ca lemnul a permis atât susținerea forței de muncă locală (dulgheri ) cât si adoptarea formei de construire tradiționale, denumit clacă.
Combinarea materialelor tradițonale cu cele contemporane este prezent si in cazul invelitorii unde țigla tradițională provenite din demolări locale a fost combinata cu table fălțuită.
Comparativ cu costul de 45 ron / mp (aprox.15000 ron) al tablei fălțuite stau cele 500 de bucăți de țiglă ceramice provenite din demolări al căror valoarea totală este de 125ron!

Constructor mesteri: Ing.Erös Béla, stud.arh.Erös Norbert, Gyarmati Robert

zoom in zoom out fit height fit width close panel