Sanctuar sufletesc al comunitaţii

Autor(i):
Mariana Carmen Constanta Cojocaru

Comentariul autorului:

Ideea construi o catedrală care să domine piaţa şi împrejurimile oraşului, să fie o construcţie de artă deosebită, un punct turistic şi un element de referinţă al ortodoxismului i-a preocupat pe locuitorii oraşului Orăştie şi a izvorât din dorinţa de unitate naţională.
Realizarea acestui monument de cult cu cupola sa de o deschidere însemnată şi campanila care se înalţă falnic spre cer trebuie asociat de numele protopopului Ioan Moţa. Acesta, în pragul marii uniri, pe lângă slujirea bisericii ortodoxe a avut un important rol în formarea conştiinţei naţionale a românilor de pretutindeni.
Piatra de temelie a catedralei a fost pusă de preotul şi scriitorul Ioan Moţa, care a fost deputat în primul parlament al României Mari.
Construcţia bisericii ortodoxe cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, a început în anul 1936 şi a fost inaugurată în 1945. Este una dintre cele mai frumoase biserici construite în anii interbelici, un remarcabil monument istoric şi turistic, într-o combinaţie stiluri arhitectornice – romanic, gotic, bizantin – unică prin singurul ei turn de inspiraţie gotică. Cele 5 clopote ale catedralei, ca şi clopotele de la toate celelalte biserici, în ziua încoronării au chemat românii să-şi hotărască soarta şi să îşi exprime voinţa nestrămutată de unitate naţională.
Biserica realizată din cărămidă refractară şi beton armat a fost pictată de pictorul Dimitrie Belizarie, iar sculptura a fost făcută de Anghel Dima.
Şi astazi ea este un loc de referinţă, o casă pentru marea familie ortodoxă, un reper de suflet ce defineşte oraşul şi îl face în primul rând unic.

zoom in zoom out fit height fit width close panel