Uniţi în credinţă

Autor(i):
Ilie Ilisie Popa

Comentariul autorului:

În urma înfăptuirii unităţii politice a românilor, Biserica Ortodoxă din Ardeal s-a întrunit în primul congres la Alba Iulia (martie 1919), prilej cu care Nicolae Iorga îşi exprima convingerea că din „conlucrarea culturii cu morala creştină se va naşte pentru întreaga noastră naţiune sufletul de care cel mai mult are nevoie“.
Nu se cunosc începuturile mănăstirii. Biserica denumita azi ” BISERICA Sfântul Ioan Evanghelistul “ a fost inclusă in prima Lista a monumentelor istorice din România denumită LISTA MONUMENTELOR DE CULTURĂ de pe TERITORIUL R.P.R. din anul 1955 .
Din punct de vedere arhitectural-urbanistic mănăstirea Prislop ca are un caracter de aşezământ monahal complex, în această zonă există un fond construit vechi reprezentat de biserica rezidită din temelie în anul 1564, restaurată între anii 1924-1925 şi a cărui acoperiş a fost înlocuit în 2012, precum şi construcţiile realizate in ultima sută de ani în mai multe etape şi în ani diferiţi (etapa 1908-1909 construire clădire Stăreţie- etapa1923-1925 restaurare biserică - 1952 se construieste clopotniţă de pe stâncă-1953 se construieşte saivanul dacic - 1955 lucrări de restaurare de către DMI –arh. Stefan Balş şi supraveghere lucrări arh. Gheorghe Naumescu şi Paşrintele Arsenie Boca - Etapa 1956-1958 construire casa de pe deal şi casa de la intrare în incinta mănăstirii - 1985 construirea Casei cu coloane -1986 construire clădire muzeu - 1987 construire anexe gospodareşti- 1991- 1995 înfiinţarea Seminarului teologic monahal –2008 construire clădire poartă acces incintă mănăstire - 2010 construire altar de vară- 2013 înlocuire învelitoare la biserica mănăstirii).

zoom in zoom out fit height fit width close panel