Convieţuire paşnică

Autor(i):
Adrian - Ştefan Cojocaru

Comentariul autorului:

« Amintitile trecutului sunt un patrimoniu de nepreţuit iar păstrarea lor este un atribut al popoarelor civilizate.
Entitatea transilvană este un dar al trecutului, dar, în acelaşi timp, ne însoteşte peste tot, astăzi sub ochii noştri. E singurul loc din Europa unde o biserică bizantină stă lângă o bazilică romanică, lânga o biserică gotică şi lângă o alta barocă, toate vecine cu o sinagogă !
De asemena, singurul loc în care un locaş de cult ortodox este la câţiva paşi de unul greco-catolic, altul romano-catolic, de unul calvin, de altul luteran sau unitarian » din Istoria Transilvaniei-vol III, autori: Ioan-Aurel Pop, Tomas Nagler, Magyari Andraş

zoom in zoom out fit height fit width close panel