„Vreme trece, vreme vine...”

Autor(i):
Livia Nica-Rus

Comentariul autorului:

Printr-o compoziție ce ar putea fi considerată clasică (linii vizuale, tramă, încadrare...), fotografia de față abordează o temă universală, ubicuă și constantă în timp. Vizual și metaforic, ea pune alături trecutul și prezentul, vechiul și noul, care se completează armonios într-un "drum" al vieții parcurs împreună. Fragilitatea elementelor vegetale și monoliticul trainic sedimentat în forme geometrice, orizontalitatea potecii și verticalitatea monumentelor, ritmul creat prin continuitatea dalelor, a rândurilor de plante și contra-punctul pietrelor funerare, toate se susțin reciproc devenind un întreg echilibrat.
La fel și arhitectura, nu reprezintă doar o anumită clădire construită într-un anumit spațiu dat, într-un moment în timp, ci, mai mult decât atât, ea poate fi înțeleasă ca totalitatea universului construit, articulat de mintea și de mâna omului. Univers care, pentru a-i fi omului un bun companion în călătoria vieții, trebuie să-și găsească propriul echilibru în combinația tuturor părților lui componente: spațiu construit și natural, intimitate-deschidere, generalizare-individualizare, trecut-prezent-viitor etc.

zoom in zoom out fit height fit width close panel