Ilustrație urbană

Autor(i):
Livia Nica-Rus

Comentariul autorului:

Bucureștiul a crescut -și încă se dezvoltă- organic, spontan, înglobând straturi vechi și noi, care conviețuiesc uneori conflictual, alteori armonios în țesătura lui urbană.
Ancadramentul arhitectural din fotografie închide frumos, ca într-un tablou, frânturi vizuale ale orașului. „Pânza” interioară se compune dramatic dintr-o armonie cromatico-formală și o distopie a implicațiilor gestului care a format-o, a fragmentării ei violente. Întregul devine, astfel, o metaforă vizuală ce exprimă bine esența arhitecturală a acestui oraș, cu părțile lui frumoase, armonioase, dar și cu conflictele estetice și agresiunile arhitecturale, caracteristice, de altfel, multor zone urbane din România.

zoom in zoom out fit height fit width close panel