Paris Residence

Autor(i):
Bogdan Andrei Fezi
Colaboratori:
arh. Ioana Moraru
Localizare:
România, jud. Ilfov, Tunari
Indicatori:
Sd: 311 m2

Comentariul autorului:

Lotizarea este compusa din 12 locuințe cuplate doua câte doua, cu acces dintr-o alee cu trafic redus.

Demersul arhitectural urmărește rezolvarea unor impuneri de tema. Dimensiunile reduse sunt contrabalansate prin deschiderea către exterior realizata prin ferestrele pe colț, prin dubla vitrare a camerei de zi și prin scara deschisa către aceasta. Lipsa unei deschideri pe doua niveluri este echilibrata de parcursul arhitectural creat de traversarea parterului și de scara amplasata pe aceeași direcție. Deși locuința nu are balcoane, ferestrele de la etaj, care coboară până la cota planșeelor, realizează legătura cu exteriorul. Pentru protejarea acceselor, etajul se răsfrânge în consola. Placarea cu lemn subliniază parterul retras. Jgheaburile de scurgerea a apei ale acoperișului ventilat sunt montate retras de la fațada, asigurând topirea gheții și reducerea suprafeței de tabla fălțuita.

zoom in zoom out fit height fit width close panel