Centru regional de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil

Autor(i):
Miruna Moldovan
Localizare:
România, jud. Maramureș, Baia Mare
Indicatori:
RH: P+5 / Sd: 5350 m2 / POT: 30.5% / CUT: 1.10

Comentariul autorului:

Proiectul vizează arhitectura pentru refugiați în contextul crizei migrației globale, focusându-se pe propunerea unui centru de refugiați fezabil în special în Europa. Arhitectura pentru refugiați este un subiect sensibil și controversat la ora actuală, iar studiul a avut menirea de a înțelege felul în care locuiește un refugiat aflat într-o situație excepțională, dar și propunerea unor funcțiuni și configurații spațiale care să îi satisfacă nevoile imediate și care să amelioreze procesul dificil de integrare într-o comunitate și într-o nație străină pentru persoana respectivă. S-au cercetat centre din Europa (centrul Marienfelde, Berlin) și din România (Șomcuta Mare, Maramureș) și pe baza concluziilor s-a propus unul nou pentru orașul Baia Mare. Situl ales din municipiul Baia Mare este pe o parcelă liberă aflată la marginea Cartierului Vasile Alecsandri. Cartierul este unul de locuințe colective, constituit în perioada comunistă în anii 60-70 pentru muncitorii industriei aurifere din Baia Mare. Astăzi cartierul este considerat de populația locală ca fiind cel mai „sărac” și cel mai „rău famat” cartier al orașului. Analizele au concluzionat faptul că în acest cartier lipsesc spații publice de calitate, funcțiuni sportive sau de petrecere a timpului liber, sau funcțiuni medicale adecvate. Tocmai din acest motiv, centrul de refugiați a fost conceput în jurul ideii de contact între refugiat și localnic. O persoană care ajunge la acest centru, trebuie să treacă prin anumite etape de procedură ce țin de Inspectoratul General de Imigrări al României. O astfel de persoană se numește solicitant de azil politic, în momentul în care ajunge în țară, după ce a fugit din țara de origine din cauza conflictelor militare sau a calamităților naturale. După ce primește azil politic din partea țării noastre, această persoană se numește refugiat și va fi găzduită în astfel de centre și ajutată să se integreze în societate și să își înceapă o nouă viață. Din aceste motive, locuirea a fost împărțită în două mari categorii: locuirea de scurtă durată - pentru solicitanții de azil, ce trebuie ținuți sub supraveghere, aceasta poate dura câteva zile sau săptămâni, și locuirea de lungă durată - pentru refugiați, ce nu mai trebuie ținuți sub supraveghere strictă, ci sunt găzduiți pentru o perioadă de câteva luni sau chiar ani, pentru a fi ajutați în procesul de integrare în comunitate. Prin urmare, centrul de refugiați propus a fost gândit ca o clădire ce stimulează interacțiunile informale și schimburile culturale, nu oferă un conținut simbolic impus, însă oferă toate spațiile și funcțiunile care satisfac nevoile refugiaților, dar și spații publice de calitate și dotări care satisfac nevoile întregului cartier.

zoom in zoom out fit height fit width close panel