Virtual Art Center

Autor(i):
Andreea Felciuc
Localizare:
Korea de Sud, Seul, Incheon, Songdo-Dong
Indicatori:
RH: S+P+2E / Sd: 35.000 m2

Comentariul autorului:

Proiectul tratează un program care nu deține o definire propriu-zisă, așadar am explorat definirea unor spații care se pot metamorfoză, adapta fiind controlate în totalitate de utilizatori, programul este tratatat dinamic, având că elemente generatoare o serie de parcursuri cu funcțiune expoziționala. Asemenea arhitecturii care definește static spațiile, digitalul, virtualul manipulează într-o manieră dinamică spațiul.
Virtual art center reprezintă un proiect care vine în sprijinul efervescenței artelor virtuale contemporane. Programul răspunde pertinent unor cerințe privint educația atât universitară/post-universitară cât și a publicului în materie de artă bazată pe computationalitate, și oferă o serie de spații dedicate fiecărui segment care este încorporat.
Programul definește spații care se pot adapta și pot fi controlate de utilizatori, la fel cum o instalație este animată cu ajutorul utilizatorului. Proiectul nu este un o coajă, un corset rigid care îngrădește viziunea utilizatorului. Bazată pe evoluția tehnologiilor și a artelor, experiență vechilor academii, instituții sau universități de artă care oferă un cadru de educare clasică, sunt transformate în medii de studiu interactiv. Mai exact, amfiteatrele, sălile de seminar sunt înlocuite de dinamică unor studiouri modulare.
Criteriul de bază în selectarea amplasamentului a fost încadrarea sitului în imediată apropiere a unor centre universitare recunoscute. Așadar motivația alegerii Seulului constă în integrarea programului într-un mediu social, economic și cultural în care mediul experimental să fie stimulat de evoluția high-tech-ului.
Proiectul aparține tendințelor arhitecturii contemporane, parametrice, biomorfogenetice, în care nu sunt definite reguli de folosire a spațiului, ci doar se oferă posibilități bazate pe definirea actualei teme de proiectare. Astfel programul devine doar fagurele pe care spațiul îl modelează prin utilizarea lui.
Spațiile sunt optimizate permițând multidisciplinaritatea, studiourile au posibilitatea să își desfășoare activitatea într-o serie de spații experioare lor, versatile, dinamice, oferind perspective favorabile și interconectivitate. Configurația spațială perminte o atribuire diferită de identitate fiecărui set de studiouri sau spații iteractive, fiind asociate în permanență cu spații publice.
Proiectul reprezintă o speculație a unui viitor apropiat, atât din punct de vedere a esteticii cât și prin modalitatea de integrare a funcționalului. Sunt analizate principiile funtionale și necesitățile artelor care aparțin new mediei, rezultând o reprezentare dinamică și movibila a programului.


zoom in zoom out fit height fit width close panel