Centru de arhivare și cercetare în municipiul Giurgiu

Autor(i):
Andrei Jurubiță
Localizare:
România, jud. Giurgiu, Giurgiu

Comentariul autorului:

Conformarea temei urmărește o problematică duală. În primul rând, aceasta caută să ofere un răspuns situației actuale a colecțiilor de artă ale Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” din Giurigu și nevoii de salvgardare a acestora, fiind depozitate în condiții neprielnice și riscând degradarea sau chiar pierderea lor. Se încearcă astfel generarea unui ansamblu care să țină cont atât de exigențele unui spațiu expozițional, cât și de cele ale programului de arhivă, prin găsirea unui dozaj între expunere și conținere. În al doilea rând, proiectul caută să conceptualizeze acest dojaz în raport cu modul în care el este perceput la scară umană – plonjarea în dimensiunea publică, printr-un obiect-articulație, aproape antitetic în concepere, ce se închide ermetic la nivelul superior, cu o detașare vizibilă față de lumea publică a parterului.

Obiectul de arhitectură are de asemenea un demers participativ la circuitul cultural al orașului, generând astfel o conexiune nu doar cu muzeul, ci și cu multiplele puncte culturale din proximitate, precum școli de artă, centrul cultural, parcul cu diferite monumente, ateneul, școala de arte populare, oferind o platformă deschisă pentru susținerea a diferite vernisaje, conferințe sau expoziții într-un sens interdisciplinar, reactivând totodată un spațiu public prin asumarea rolului de polarizator cultural.

Spațiul arhivei are așadar o abordare diferită în limbajul arhitectural, prezentând o fațadă dublă, ce marchează distincția dintre depozitare și birourile de cercetare - obloanele oferă o modalitate de control a luminii naturale în arhivă, în timp ce spațiile de cercetare răspund unui ritm mai rigid al golurilor, ce vizeaza doar spațiile de lucru. Componentele publice ale propunerii, precum expozițiile (atât permanente cât și temporare), sala de conferințe, librăria și bistroul ocupă nivelurile inferioare, având acces direct din străzile adiacente. Propunerea lucrează astfel cu terenul, mai întâi continuând Parcul Alei și oferind un punct de terminus în circuitul cultural al orașului cu o piațetă publică, și apoi folosind declivitatea naturală a terenului pentru a articula cu o gradină aflată la o diferență de un nivel.

Propunerea va cuprinde așadar o arhivă pentru câteva mii de volume, documente, hărți, planuri istorice, multe încă necercetate, spații de lectură și cercetare în legătură directă cu arhiva, precum și un spațiu de expunere temporară, deschis diferitelor vernisaje. De asemenea, va exista o expoziție permanentă, ce va găzdui aproximativ 380 de picturi de sec. XVII – XVIII, ce compun secția de artă a Muzeului Județean. Se vor regăsi și alte funcțiuni urbane, precum un bistro, librărie și sală de conferințe.

zoom in zoom out fit height fit width close panel