Conversie și Extindere pentru Fostul Penitenciar Râmnicu Sărat - Memorial și Centru de Educație Non-Formală

Autor(i):
George-Cristian Dima
Localizare:
România, jud. Buzău, Râmnicu Sărat
Indicatori:
RH: S+P+1 / Sd: 6707 m2 / Su: 5800 m2 / POT: 13% / CUT: 0.33

Comentariul autorului:

I CUNOAȘTEREA TRECUTULUI:
În această etapă am încercat să cunosc cât mai bine istoria orașului în care este amplasat fostul penitenciar, dar și să adun cât mai multe date despre acesta. În acest scop mi-am formulat o serie de întrebări pentru mine însumi: Unde/Când este? Ce este? Cum este? Cum a evoluat istoric? Pentru cine?
II NEVOIA:
În urma celor două concluzii desprinse din studiul istoriei, atât a închisorii, cât și a orașului, se naște nevoia de a da un răspuns represiunilor regimului comunist. Scopul răspunsului este acela de a comemora situațiile dramatice în care au fost puse victimele comunismului, dar și acela de a găsi o soluție astfel încât nimeni să nu mai fie pus în aceeași situație vreodată.
De partea orașului, am găsit, ca o posibilă rezolvare, valorificarea noțiunii de EDUCAȚIE, văzută ca un instrument în lupta contra ideologiei de uniformizare și manipulare a populației pe care o propunea regimul comunist.
De partea penitenciarului, soluția se va concentra pe valorificarea noțiunii de MEMORIE, pe înțelegerea și prezentarea suferințelor prin care au trecut atât victimele directe ale regimului, dar și membrii familiilor acestora, întrucât arestarea și condamnarea aveau efecte și asupra rudelor, ”asupra părinților, soției/soțului și copiilor”.1
Proiectul își propune mai departe, ca o concluzie în urma cercetării istorice a orașului, recuperarea celor trei noțiuni valoroase din patrimoniul memoriei colective: terenul, teatrul și centrul. Astfel, pe situl adiacent cu situl penitenciarului va lua ființă un Centru de Educație Non-Formală care își propune să educe, să adune la un loc și să dezvolte populația râmniceană.

”Nu în ultimul rând, am încercat să aflăm în ce măsură și în ce fel i-au afectat schimbările care au avut loc după căderea regimului comunist, pentru a face o legătură cu prezentul și a releva cum unele probleme de acum 60 de ani nu și-au găsit încă rezolvare.”2
”Desigur, au rămas numeroși potențiali intervievabili cu care nu am stat de vorbă, dar ne exprimăm convingerea că astfel de demersuri vor avea ecou și alte interviuri vor fi realizate în anii următori.”3
Proiectul își propune mai departe, crearea unui MEMORIAL ca loc al aflării și al accesului la informații, dar și ca pretext pentru a contribui la memorii încă neaflate, încă ascunse de teamă, de durere, de timiditate. Acestora, memorialul dorește a le contura cadrul potrivit pentru a fi amintite și a se destăinui într-un mediu intim.
III. OBSERVAȚII
Proiectul este reprezentat și prin 3 machete din ipsos, sc. 1:500, 1:200, 1:100.

Note:
1 Cosmin BUDEANCĂ (coord.), Dalia BATHORY, Andreea TUZU, Dragoș URSU, VIEȚI ÎN UMBRA TRECUTULUI - Supraviețuirea și integrarea socioprofesională a familiilor foștilor deținuți politici în comunism - Mărturii și documente, Editura POLIROM, București, 2017, p. 10.
2 Ibidem, p. 11.
3 Ibidem.

zoom in zoom out fit height fit width close panel