ΔPLAN - GEST | BOILER(B)ROOM

Autor(i):
Justin Baroncea
Colaboratori:
I'M UAU : Cristina Ginara, Ioana Naniș, Alexandru Ivanof, Emanuel Birtea, Sarah Stoenescu, Ioana Trușcă
Partener principal : Delta Studio
Parteneri : Roca, Holdmann, Holver, U.A.U.I.M.
Localizare:
România, Bucureşti

Comentariul autorului:

Proiectul ΔPLAN - GEST - de reamenajare a grupurilor sanitare din U.A.U.I.M.- este un laborator care include ateliere de „confecții” ceramice, aparate de iluminat și mobilier din piese reciclate. Un laborator cu șantiere coordonate împreună cu studenții U.A.U.I.M. Fiecare G.S. ridică alte probleme de stereotomie, de integrare a unor materiale foarte diferite între ele și adaptarea lor la contextul fizic, la geometria pereților existenți. Amestecul de piese reciclate se realizează în așa fel încât să fie evitată tăierea plăcilor ceramice. Fiecare „pixel” își găsește locul în perimetrul dat al pereților din G.S.

Fiecare G.S. are propria poveste, fiecare este un pretext de a dezvolta o serie de experimente bazate pe capacitatea studenților de a reinventa rolul unor materiale și piese absolut banale. Ultimul proiect încheiat, BOILER BATHROOM - BOILER(B)ROOM, este o poveste despre up-cycling, care s-a dezvoltat în jurul unui boiler nefuncțional, pe care l-am recuperat din grupul sanitar de la parter, înainte de începerea șantierului.

Odată ce am găsit elementul “martor” al grupului sanitar, ce avea să fie incorporat în noua versiune recondiționată a acestuia, restul puzzle-ului s-a compus de la sine, cu câteva resturi de plăci ceramice colectate din depozitele Delta Studio, lemn stratificat, țevi de cupru și un disc vechi de vinil. Și boilerul a ajuns să fie agățat (din nou) de pereții grupului sanitar, sub forma unui corp de iluminat suspendat și a unei aplici. Iar povestea transformării lui rămâne întipărită – în șase ilustrații.

zoom in zoom out fit height fit width close panel