Reabilitare și refuncționalizare locuință săsească, Moșna

Autor(i):
Anca Mitrache, Georgică Mitrache
Colaboratori:
arh. Anca Mihaela Constantin, arh. Oana-Anca Abălaru
Localizare:
România, jud. Sibiu, Moșna
Indicatori:
RH: S+P+M / Sd: 339 m2 / POT: 41 / CUT: 0,46

Comentariul autorului:

Locuința săsească din Ardeal rămâne, peste timp, unul dintre elementele de patrimoniu ce demonstrează capacitatea de exprimare a “tehnicii vieții sufletești” în viziunea spiritualității locale. Revitalizarea și readucerea în circuitul public a unor intervenții valoroase din punct de vedere arhitectural ce repun în drepturi modele, tehnici tradiționale și tradiții aparținând mediului rural, pot constitui o nouă șansă oferită regiunii în particular, societății în general, dar și breslei arhitecților.

Locuința propusă a fi remodelată și refuncționalizată încearcă să reactiveze o casă familială din Comuna Moșna, Județul Sibiu. Reformularea funcțională a urmărit asigurarea unui confort adecvat locuinței de vacanță din zilele noastre într-o zonă turistică recunoscută, reper.

Imaginea și caracterul locuinței săsești de la sfârșitul secolului XIX au fost prezervate iar propunerea de amenajare și remodelare interioară, precum și imaginea exterioară a clădirii, au urmărit păstrarea elementelor depozitare ale identității locului. În egală măsură, spațialitatea nou propusă prin inhabitarea podului - altădată spațiu de depozitare, neutilizat - oferă o perspectivă neașteptată, perfect funcțională și confortabilă, integrată formal în limbajul expresiv existent.

Materialele folosite și punerea în operă au fost făcute în tehnici locale, prin implicarea meșterilor locului, utilizând mâna de lucru, abilitățile, dar și lemnul și materialele din zonă. Licențele introduse în proiect în spiritul comandamentelor secolului în care ne aflăm au urmărit respectarea și punerea în valoare a unui patrimoniu parcă uitat. Valorizarea lui va putea inspira și atrage cu siguranță utilizatori și, în egală măsură, poate, adepți ai unei normalități de recunoaștere a patrimoniului existent național.

zoom in zoom out fit height fit width close panel