Casa de sub nuc

Autor(i):
Adina Sztahura, Mark Sztahura
Colaboratori:
Instalatii: TERAX
Rezistenta: ing. Dan Turda
Localizare:
România, jud. Cluj, Feleacu
Indicatori:
RH: P+M / Sd: 170 m2 / Su: 130 m2 / POT: 19 / CUT: 0,32

Comentariul autorului:

“Casa de sub nuc” este construită pe un teren mic, cu expunere vest, amplasată intr-o zona cu caracter eterogen, în comuna Feleacu, la 10 km de Cluj-Napoca.
Pentru beneficiari a fost esential sa păstram copacii existenti pe teren, dorind “o casă mică, cu imagine de casa tradițională, cu pridvor și acoperiș de stuf”. Beneficiarul a fost riguros cu detaliile, alegănd materiale de calitate (precum lemn uscat, piatra naturală, cupru,etc.) și meșteri pricepuți.
Ca arhitecți am vrut să realizăm un obiect la scara locului, iar ideea învelitorii de stuf ne-a ajutat.
Casa este responsbilă cu mediul din mai multe considerente:
Casa s-a subordonat terenului și naturii existente pe teren. Nucul este stăpânul proprietății, iar silueta casei se strecoară pe sub ramurile lui in timp ce visinul oferă fructe proaspete dimineața devreme intr-o zi de iunie, culese direct din geamul de la dormitor.
Casa ofera un confort sporit locatarilor: încălzirea și apa caldă sunt asigurate printr-o pompă de caldură aer-apa, sisteme de ventilare cu recuperare de caldură, apa potabila este asigurată de un puț forat, utilizat de trei gospodării, iar apele reziduale sunt evacuate printr-o microstație de epurare.
Acoperișul și pereții sunt foarte bine izolati: La acoperiș stratul de stuf are 40 cm, la care se adauga un strat de vata de 15 cm, iar la pereti vata are grosimea de 30 cm.
Structura ușoară de lemn, intervenție minimă în terenul natural, casa neavănd subsol, partea de infrasutructură fiind foarte redusă. Casa stă pe 9 blocuri de fundare, cuzineți și grinzi de fundare, legate cu o placă de 13 cm.
Materialele folosite sunt preponderent naturale.
Tâmplării din lemn stratificat cu geam termopan triplustrat cu etanșeizări suplimentare.
Toate aceste demersuri au condus casa către o locuință cu cheltuieli reduse de exploatare.
Grija fata de comunitate și responsabilitate economică:
Implicarea forței de munca locale în fazele edificării
Implicarea proprietarilor în realizarea casei (scad costurile și creste atașamentul acestora față de casa lor)
Imagine de casă tradițională de la țara, parter cu prispa, streașină largă și acoperiș înalt, specifică zonelor deluroase (suntem la peste 600 m altitudine în Masivul deluros Feleac, situat în sudul oraşului Cluj, constituind o zonă de trecere între Munţii Apuseni şi Podişul Someşan, care flanchează spaţiul de uluc depresionar al văii Someşului Mic)
Imagine subordonată naturii: dealurilor și vegetației abundente din împrejurimi.
Dacă nu ar fi fost nucul, s-ar fi numit “casa de sub stuf”, căci acoperișul pe care îl poartă ca o căciulă groasă de iarnă bine indesată până la sprâncene face o mare parte din farmecul acestei case. Și cum vegetația abundentă din jur lasă să se intrezărească doar acoperișul, i se asigura o imagine idilică.

zoom in zoom out fit height fit width close panel