Co-working Hub / Centru multifuncțional

Autor(i):
Tudor-Nicolaie Arnăutu
Localizare:
România, jud. Brașov, BRAȘOV
Indicatori:
RH: 2S+P+5 / Sd: 25400 m2 / POT: 60%

Comentariul autorului:

Dat fiind că scopul acestui proiect de diplomă a fost acela de a crea un spațiu destinat în principal lucrului prin colaborare – co-working, principiul generator în cadrul procesului de design a fost acela de agregare, la nivel funcțional dar și estetic; totodată s-a avut în vedere posibilitatea de integrare a obiectului de arhitectură din punct de vedere urbanistic dar și în relație cu comunitatea, discutând totuși despre un program arhitectural care în ultimii ani a devenit mult mai accesibil, renunțându-se la enclava tipic corporatistă.
În fundamentarea studiului din punct de vedere logisitic și stilistic am ales două exemple ca suport: cel dintâi, un exemplu din arhitectură, clădirea de birouri Centraal Beheer din Apeldoorn proiectată de Herman Hertzberger, și, cel de-al doilea, un exemplu din arta minimalistă, o serie de studii aparținând lui Sol LeWitt.
Din punct de vedere al esteticii abordate s-a făcut apel la studiile lui LeWitt asupra pătratului, respectiv cubului și modul în care spațiul poate fi trasat, respectiv delimitat. Începând de la trasarea figurilor geometrice menționate anterior și până la crearea mai multor instalații tridimensionale, acesta experimentează diferite moduri în care spațiul poate fi desemnat dar și diferitele tipuri de percepții generate în funcție de fiecare interlocutor. De asemenea, referitor la programul acestui proiect, program care își dorește să faciliteze colaborarea și interacțiunea dintre utilizatori, majoritatea lucrărilor lui LeWitt presupun matrițe de facto pentru grupuri de artiști, reieșind astfel importanța conlucrării în îndeplinirea unui ideal colectiv.
Ca urmare, in legătură cu principiul generator al acestui CO-WORKING HUB, intenția a fost de a prelua un modul și de a crea un grid spațial care să servească drept suport pentru posibilele relații funcționale dar și volumetrice – fapt evident nu doar din desenul planurilor ci și din secțiuni si masele generate. Idealul era de a crea o simbioză între acest nou program arhitectural hibrid și expresia sa în spațiu. Așadar, modulul devine echivalent cu o funcțiune, respectiv cu utilizatorul, sau, privind la o scară mai mare, obiectul arhitectural presupune un sistem de funcțiuni, respectiv o comunitate (co-work). În final, prin intermediul acestui proiect am încercat sa propunem un mediu de lucru care să permită schimbul de idei și concepții într-un spațiu configurat corespunzător și mai ales flexibil la cerințele contemporane.


zoom in zoom out fit height fit width close panel