Anuarul Centrului de Studii de Arhitecturã Vernacularã

Autor(i):
Ioana Elena Zacharias Vultur
Colaboratori:
Comitetul științifi c al publicației CSAV :
Dr. Ligia FULGA – director, Muzeul Etnografic Braşov
Conf.dr.arh. Kázmér KOVÁCS - Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM
Dr. Christoph MACHAT – membru al Comitetului Executiv al ICOMOS
Lect.dr.arh. Gabriel PANASIU - Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM
Editura:
Editura Universitară „Ion Mincu”
ISBN/ISSN:
ISSN 2068 – 472X
Publicat:
Decembrie 2016

Comentariul autorului:

Ioana Zacharias Vultur este arhitect, editor Zeppelin și asistent universitar în Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București din 2008. Este absolventă a acestei instituții, bursier european cu stagiu doctoral la Ecole Nationale Superieure Paris La Villette și Beaux-Arts, doctor în arhitectură din 2012 și cadru didactic bursier al primului proiect Erasmus+ VVITA 2017-2019, o cooperare UAUIM - UNICT Italia - NTNU Norvegia, proiect dedicat patrimoniului vernacular.

În completarea activității de arhitectură, în calitate de membru activ OAR din 2011, arh. Ioana Zacharias Vultur organizează ca secretar științific al CSAV ateliere internaționale pentru studenți, este curator pentru expoziții, premiantă a unor concursuri internaționale de arhitectură, autor de lucrări de grafică și pictură, coordonator de publicație și inițiatoarea primului laborator de cercetare din UAUIM (2017), dedicat patrimoniului vernacular.

Prin activitățile sale, autoarea îmbină pasiunea pentru istoria artei, arhitectură și educația de arhitectură, cu accent pe valorile clasice, dar cu deschidere spre metode noi de lucru și cercetare.

zoom in zoom out fit height fit width close panel