Satul meşteşugurilor

Autor(i):
Andreea Matache
Localizare:
România, jud. Giurgiu, Comana
Indicatori:
RH: parter / Sd: 369,40 m2 / Su: 329,10 m2 / POT: 14 % / CUT: 0,1

Comentariul autorului:

Proiectul “Satul meşteşugurilor”, situat în apropierea Deltei Neajlovului din Comana, transpune în contemporan, tehnicile tradiţionale constructive prin care erau edificate spaţiile de locuit, microhabitate rurale, compuse din casă şi arealul activităţilor gospodăreşti. Conceptul proiectului a încercat să se plieze pe o serie de activităţi meşteşugăreşti viabile, precum olăritul, tâmplărie, fierăria, ţesătoria, morăritul, pe care să le incorporeze în construcţii adecvate arhitectural. Păstrând echilibrul dintre vechi şi nou, privitorul se va plasa în atmosfera unui spaţiu atemporal, al tradiţiilor populare imuabile, devenind un participant activ al continuităţii lor. Îmbinarea unor materiale şi tehnici tradiţionale precum zidăria din chirpici şi paianta, folosirea lemnului sub diferite utilizări şi a materialelor folosite în construcţiile actuale, au pus la încercare negocierea permanentă a memoriei spaţiului vernacular românesc cu reintegrarea vechilor meşteşuguri. Prispă, ca spaţiu emblematic al locuinţelor tradiţionale, spaţiu de tranzit între sociabilitatea lumii satului şi intimitatea locuinţei, ca spaţiu personal, a fost unul dintre leitmotivele proiectului. Folosind lemnul de salcâm, ca material specific zonei Comana, am încercat să creem o “perdea” de elemente verticale, înşiruite după ritmuri diferit adaptate dimensiunilor şi funcţionalităţii fiecărui spaţiu. Naturaleţea fibrei şi mişcarea în torsada a fiecărui trunchi în parte, este primul impact vizual cu Satul meşteşugurilor, care invocă întoarcerea la originea relaţiei de convivialitate a omului cu natura. Modenatura pereţilor realizaţi din chirpici şi paianta, îmbinaţi cu elemente structurale din lemn de brad, uneori ascunse, alteori aparenţe, devoalează amprenta fiecărei palme care a clădit, succesiv, spaţiul.

zoom in zoom out fit height fit width close panel