Universitatea de Vară Bucium, ediţia aVI-a, 2017, model de regenerare a patrimoniului cultural rural

Autor(i):
Ioana Cataniciu Rencontres Du Patrimoine Europe-Roumanie, Rper, Stefana Bianu, Iozefina Postăvaru, Irina Dima, Ana-Andreea Jantea, Andrei Mocanu, Eliza Paloş, Andreea Pământ, Sabina Lucia Spinoiu, Codina-Elena Duşoiu, Gabriel Panasiu, Mihaela Lazăr, Veronica Gancev, Dragoş Băbeanu, Cristina Bolog
Colaboratori:
lect. dr. arh. Mihaela Hărmănescu, geograf Anghelescu Toma Valentin, geograf Ghiulamila Anastasia-Mihaela, geograf Rotariu Alexandru Ionuţ, fotograf Emilian Săvescu, responsabil financiar Mara Banu
Localizare:
România, jud. Alba, Bucium

Comentariul autorului:

În perioada 22 iulie – 6 august 2017, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, a organizat a VI-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV Bucium, sub înaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015, UdV Bucium 2017 este un stagiu anual care asigurã cursanţilor, în majoritate arhitecţi, dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi, geografi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejãrii patrimoniului rural. Iniţiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală şi financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti fată de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.
Activităţile practice:
-Proiect de restaurare Monument istoric (Crucea episcopului Andrei Şaguna, cu troiţa);
-Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea” în vederea valorizării sale muzeale;
-Studiul (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş şi Vulcoi-Corabia;
-Studiu de identificare a resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici;
-Atelier de iniţiere în tehnica fotografică.

Crucea episcopului Andrei Șaguna, clasată de RPER monument istoric, adăpostită de o troiţă de lemn, marchează o intersecție de drumuri din Gura Izbitei, lângă biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, monument istoric. Troiţa reprezintă o realizare excepţională a arhitecturii populare din lemn. Troiţa ce adăposteşte crucea este un monumental foişor poligonal din lemn, pe soclu din zidărie seacă din piatră. Are o stuctură geometrică complexă, dată de trecerea de la planul hexagonal al soclului la cel dodecagonal al acoperişului. Acoperişul este piramidal, cu baza poligon regulat cu 12 laturi. Acesta are o închidere orizontală la partea inferioară, din scânduri şi şipci radiale. Acest „plafon” are în centru un disc pe care este pictat Ochiul mistic, de la care pornesc şipci ce alcătuiesc o structură radială decorativă.
Casa Bârlea. Releveul a pus în evidenţădouă faze de construcţie. Corpul paralel cu strada este cel mai vechi (cca. 1860), casa fiind, la origine, monocelulară. Corpul perpendicular pe stradă a fost adăugat ulterior, la fel şi căsuţa cuptorului. Piatra de râu din soclu este legată cu mortar de nisip, lut şi var la corpul vechi şi doar nisip şi var la corpul nou. Bârnele din lemn de brad sunt prelucrate cu barda dreaptă la corpul vechi şi joagarul hidraulic la corpul nou. Interioarele sunt tencuite cu pâmânt, pleavă şi var pe nuiele de alun („cercuială”).

zoom in zoom out fit height fit width close panel