Pensiunea Nica

Autor(i):
Sebastian Adamovici
Localizare:
România, jud. Suceava, Paltinoasa
Indicatori:
RH: P / Sd: 185 m2 / Su: 145 m2 / POT: 5,4 / CUT: 0,05

Comentariul autorului:

Pensiune Parter

zoom in zoom out fit height fit width close panel