Farmacie Brodina

Autor(i):
Sebastian Adamovici
Localizare:
România, jud. Suceava, Brodina
Indicatori:
RH: P+E / Sd: 251,5 m2 / Su: 100 m2 / POT: 9,00 / CUT: 0,18

Comentariul autorului:

Farmacie P+E

zoom in zoom out fit height fit width close panel